Mokesčių pokyčiai 2024

Mokesčių įstatymų pokyčiai nuo 2024 m. sausio 1 d.

Inesa Greičė
By:
insight featured image
Mokesčių įstatymų pokyčiai, aktualūs darbo užmokesčio skaičiavimams nuo 2024 m. sausio 1 d.

Mokesčių įstatymų pokyčiai, aktualūs darbo užmokesčio skaičiavimams nuo 2024 m. sausio 1 d.

MMA kyla iki 924 EUR


Nuo 2024 m. sausio 1 d įsigalioja Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2023 m. birželio 28 d. nutarimas Nr. 516 „Dėl 2024 metais taikomo minimaliojo darbo užmokesčio“, kuriuo minimali mėnesinė alga (MMA) pakeliama 84 EUR – nuo 840 EUR iki 924 EUR, o minimalus valandinis atlygis (MVA) – nuo 5,14 EUR iki 5,65 EUR.


Šis pakeitimas automatiškai taikomas darbuotojams, gaunantiems minimalų ar mažesnį nei 924 EUR mėnesinį darbo užmokestį (ar atitinkamai mažesnį nei 5,65 EUR valandinį atlygį). Minimalaus mėnesinio / valandinio atlygio padidėjimas turės įtakos minėtiems darbuotojams už 2024 m. sausio – kovo mėnesius apskaičiuojant atostoginius, ligos pašalpą ir kitus mokėjimus, kuriems naudojamas darbo užmokesčio vidurkis. Šis pakeitimas, kartu su žemiau aprašytu nutarimu dėl komandiruočių, taip pat nulems, jog komandiruočių į užsienį dienpinigiai nebus apmokestinti, jei mėnesinis darbo užmokestis bus didesnis nei 1524,60 EUR ar valandinis atlygis bus didesnis nei 9,32 EUR / val. (9,3225 EUR / val.)

 

NPD pokyčiai


2023 m. gruodžio 24 d. GPMĮ NR. IX 1007 straipsnių pakeitimai įsigalioja, iš kurių darbo užmokesčiui aktualiausias 20 str. pakeitimas. Jis liečia neapmokestinamo pajamų dydžio (toliau NPD) pasikeitimą: pakeista naudojama formulė NPD apskaičiuoti nuo 2024 m. sausio 1 d. toliau bus taikomos dvi NPD formulės, bei pakeisti NPD dydžiai. Nuo 2024 m. sausio 1 d. NPD mokestiniu laikotarpiu bus taikomas tokia tvarka:

1) gyventojui, kurio su darbo santykiais arba jų esmę atitinkančiais santykiais susijusios pajamos per mėnesį neviršija minimaliosios mėnesinės algos, galiojusios einamųjų kalendorinių metų sausio 1 dieną, vieno dydžio, taikomas mėnesio NPD yra 747 EUR (pa kilo nuo 625 EUR);

2) gyventojui, kurio su darbo santykiais arba jų esmę atitinkančiais santykiais susijusios pajamos per mėnesį viršija minimaliosios mėnesinės algos, galiojusios einamųjų kalendorinių metų sausio 1 dieną, vieną dydį, tačiau neviršija 2 167 EUR, taikytinas m ėnesio NPD apskaičiuojamas pagal šią formulę:

Gyventojui taikytinas mėnesio NPD = 747 - 0,5 x (gyventojo mėnesio su darbo santykiais arba jų esmę atitinkančiais santykiais susijusios pajamos minimaliosios mėnesinės algos, galiojusios einamųjų kalendorinių metų sausio 1 dieną, vienas dydis).

3) gyventojui, kurio su darbo santykiais arba jų esmę atitinkančiais santykiais susijusios pajamos per mėnesį viršija 2 167 EUR, taikytinas mėnesio NPD apskaičiuojamas pagal šią formulę:

Gyventojui taikytinas mėnesio NPD = 400 - 0,18 × (gyventojo mėnesio su darbo santykiais arba
jų esmę atitinkančiais santykiais susijusios pajamos 642).

 

Remiantis NPD formulės pakeitimais, žemiau pateikiama lentelė su pavyzdiniai GPM paskaičiavimais nuo darbo užmokesčio:

Asmenims, kuriems nustatytas 0-25 procentų darbingumo lygis, arba senatvės pensijos amžių sukakusiems asmenims, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka yra nustatytas didelių specialiųjų poreikių ygis, arba asmenims, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka yra nustatytas sunkus neįgalumo lygis, taikomas mėnesio NPD yra 1 127 EUR. Asmenims, kuriems nustatytas 30-55 procentų lygis, arba senatvės pensijos amžių sukakusiems asmenims, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka yra nustatytas vidutinių ar nedidel ių specialiųjų poreikių lygis, arba asmenims, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka yra nustatytas vidutinis ar lengvas neįgalumo lygis, taikomas mėnesio NPD yra 1 057 EUR.