Obligacijų savininkų interesų gynimas – tai atstovavimas visiems visų emisijų obligacijų savininkams ir buvimas atskaitingiems visiems atskirų emisijų obligacijų savininkų susirinkimams.

Kiekviena Bendrovė, priėmusi sprendimą pasinaudoti vienu iš alternatyviųjų finansavimo būdų, šiuo atveju Bendrovės obligacijų išleidimu, ir sudariusi sutartis su obligacijas perkančiais asmenimis, privalo paskirti obligacijų patikėtinį, kaip to reikalauja Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių ir uždarųjų akcinių bendrovių obligacijų savininkų interesų gynimo įstatymas.

Jau daugiau nei 5 metus teikiame obligacijų savininkų interesų gynimo paslaugas – atstovaujame obligacijų savininkams, veikiame jų vardu ir jų naudai bei giname savininkų interesus. Mūsų tikslas – visų emisijų obligacijų savininkų teises ginti sąžiningai ir rūpestingai bei siekti, kad jų gynimas geriausiai atitiktų visų obligacijų savininkų interesus.

Taip pat, jei Jūsų įmonei reikalingas finansavimas, dėl savo privalumų obligacijos gali būti tinkamas būdas pritraukti reikiamą kapitalą. Mes galime suteikti konsultaciją, kuo obligacijos gali būti naudingos būtent Jūsų verslui.

Norėtumėte sužinoti daugiau? Kviečiame susisiekti su mūsų komanda.

Vieši pranešimai

Pranešimas apie 2023 m. gruodžio 21 d. šaukiamą UAB „Investmira“ obligacijų (ISIN kodas LT0000405334) savininkų nuotolinį susirinkimą

Išankstinio balsavimo biuletenis dėl UAB „Investmira“ obligacijų emisijos (ISIN kodas LT0000405334) sąvininkų 2023-12-21 susirinkimo

Išankstinio balsavimo biuletenis dėl UAB „Investmira“ obligacijų emisijos (ISIN kodas LT0000405334) sąvininkų 2023-08-10 susirinkimo

Pranešimas apie 2023 m. rugpjūčio 10 d. šaukiamą UAB „Investmira“ obligacijų (ISIN kodas LT0000405334) savininkų nuotolinį susirinkimą

Susisiekite su mumis

Norėdami gauti daugiau informacijos apie tai, kaip Grant Thornton gali jums padėti obligacijų savininkų interesų gynimo ir atstovavimo klausimais, susisiekite su mumis šiandien.