article banner

Socialinė atsakomybė

Esame įsipareigoję sau ir kitiems daryti teigiamą poveikį bei nuolatos skatinti visuomenės augimą.

Manome, kad geras verslas yra ne vien tik stipri reputacija verslo pasaulyje, bet ir pagarba visuomenei. Štai kodėl mūsų socialinės ir aplinkosauginės veiklos rezultatai yra tokie pat svarbūs kaip mūsų finansiniai ir verslo aspektai.

Mes skatiname savo žmones įsitraukti į visuomeninę veiklą, prisidėti prie aplinkosauginės veiklos bei socialinės gerovės kūrimo.

Grant Thornton Baltic aktyviai dalyvauja šiose socialinės atsakomybės srityse:

  • Švietimas: padedame bendruomenėms ir žmonėms augti, plėtoti ir atverti savo potencialą. Mūsų žmonės prisideda prie jaunų žmonių tobulėjimo ir klestėjimo dalindamiesi savo įgūdžiais bei patirtimi.
  • Aplinkosauga: skatiname atsakomybę aplinkosaugos srityje. Taupome energijos išteklius ir vandenį, rūšiuojame atliekas ir esame įsipareigoję puoselėti gamtą bei mažinti tiesioginę žalą aplinkai.
  • Bendradarbiaujame su labdaros organizacijomis ir nevyriausybinėmis organizacijomis: remiame Paparčių Šv. Juozapo vaikų globos namus ir specialiojo ugdymo centrą ,,Aidas“ ir bendradarbiaujame su ,,Vilniaus SOS vaikų kaimas“.
  • Remiame sporto ir kultūros renginius, labdaros organizacijas bei kitas ne pelno siekiančias iniciatyvas.
  • Gyvūnų gerovė: siekiant sumažinti benamių gyvūnų skaičių ir prisidėti prie gyvūnų gerovės, remiame gyvūnų globos organizaciją ,,Lesė“ Vilniuje ir Kaune. Mūsų darbuotojai savanoriškai dalyvauja kasdieninėje gyvūnų priežiūros organizacijų veikloje.