Mūsų komanda teikia paslaugas vietos ir tarptautinėms įmonėms valdant, reorganizuojant ir likviduojant dukterines įmones, filialus ir atstovybes Lietuvoje.
Rengiame dokumentus, reikalingus akcijų perleidimui, valdymo organų formavimui ar keitimui, įstatinio kapitalo keitimui, teikiame konsultacijas akcininkų teisių įgyvendinimo, valdymo organų atsakomybės, akcijų suteikimo darbuotojams klausimais.

Kartu su mokesčių ir finansų patarėjų komanda atliekame visapusį patikrinimą (tax, legal & financial due dilligence).

Glaudžiai įsitraukiame į savo klientų kasdienę veiklą – nuo produkto kūrimo (apsaugant komercines paslaptis) iki jo pristatymo rinkoje (įskaitant reklamos reguliavimą). Iš savo pusės konsultuojame ir ruošiame prekių ženklų registravimo ir licencijavimo dokumentus. Ruošiame jungtinės veiklos, nekilnojamojo turto nuomos, tiekimo ir kitas komercines sutartis. Teikiame teisines išvadas, atstovaujame klientus derybose ir teisminiuose ginčuose. Visa tai tam, kad galėtume laiku atpažinti ir užkirsi kelią Jūsų verslo rizikoms.

 

Siųsti užklausą