„Grant Thornton Baltic“ turi daugiau nei 20 metų patirtį nustatant įvairių turto grupių vertę taikant tarptautiniu mastu pripažintus vertinimo metodus. Mes turime patirties vertinant įvairias įmones įvairiose pramonės šakose Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje ir kitose šalyse.

Priimdami strategiškai svarbius sprendimus, vadovybė ir savininkai ne tik klausia, kokia yra tikroji įmonės vertė, bet ir nori sužinoti veiksnius, lemiančius įmonės vertę. Priklausomai nuo vertinimo tikslo ir verslo specifikos, vertinimus atliekame taikydami pajamų metodą (Diskontuotų pinigų srautų metodika), rinkos metodą (faktinių duomenų parinkimas aktyvioje rinkoje), grynojo turto metodą (turto tikrosios vertės ir įsipareigojimų nustatymą) arba derinant skirtingus metodus.

Mes teikiame įvairias turto ir verslo vertinimo paslaugas:

  • Įmonės ir verslo linijos
  • Akcijos
  • Finansinės priemonės ir sutartys
  • Komercinis nekilnojamasis turtas
  • Pramoninė nuosavybė (sandėliai, pramoniniai pastatai ir gamyklos)
  • Infrastruktūros objektai (vandens, šilumos ir dujų tiekimo tinklai
  • Parama teisminiuose ir komerciniuose ginčuose
  • Kitas turtas (t. Y. Ilgalaikis materialusis turtas)

Norėdami sužinoti daugiau apie verslo vertinimo paslaugas, susisiekite su mumis.

Siųsti užklausą