article banner

Asmens duomenų ir informacijos apsauga

Ekspertė

Dovilė Boguševičienė

Teisinių konsultacijų vadovė

Sužinokite daugiau

Plečiantis informacinės visuomenės paslaugų rinkai ir didėjant grėsmių ir rizikų skaičiui asmens duomenų ir informacijos apsaugai skiriamas prioritetinis dėmesys.

Saugaus asmens duomenų ir informacijos tvarkymo reikalavimai taikomi tiek privačioms įmonėms, tiek viešojo sektoriaus institucijoms, tiek nevyriausybinėms institucijoms. Visos organizacijos turi užtikrinti, kad duomenys būtų tvarkomi saugiai, laikantis duomenų apsaugos reikalavimų, kuriuos kelia Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas (BDAR), kad būtų išvengta materialinės ar įmonės reputacijos žalos.

Grant Thornton konsultantų komandą sudaro duomenų apsaugos specialistai, turintys tarptautinius duomenų apsaugos sertifikatus, teisininkai, vidaus auditoriai ir IT specialistai

Mūsų ekspertai konsultuoja Lietuvos ir užsienio įmones ir organizacijas asmens duomenų apsaugos klausimais ir teikia visas su BDAR įgyvendinimu ir vykdymu susijusias paslaugas: parengia jūsų įmonės veikloje reikalingus dokumentus ir prižiūri jų vykdymą, teikdami duomenų apsaugos pareigūno paslaugas, vertina duomenų tvarkymo būklę įmonėje ir su tuo susijusias rizikas, atlieka IT saugumo auditą ir teikia rekomendacijas, apmoko organizacijų darbuotojus bei partnerius.

Asmens duomenų ir informacijos apsaugos paslaugos:

Konsultacijos BDAR klausimais
 • Teikiame konsultacijas verslui visais asmens duomenų apsaugos klausimais.
 • Padedame sukurti duomenų apsaugos strategiją, kuri atitiktų BDAR, pramonės reglamentus, direktyvas bei su duomenų apsauga susijusius įstatymus.
 • Teikiame integruotų sprendimų pasiūlymus, kurie padeda sumažinti neteisėtą asmens duomenų tvarkymą ir atskleidimo riziką, apsaugoti jautrius asmens duomenis bei įmonėms svarbią informaciją.
BDAR atitikties dokumentų rengimas
 • BDAR dokumentai ruošiami individualiai kiekvienai įmonei, atsižvelgiant į įmonės veiklos sritį ir specifiką.
 • Parengiami Reglamento nuostatas atitinkantys vidiniai dokumentai, įmonei reikalingi šablonai.
BDAR dokumentacijos auditas
 • Išanalizuojame visus jūsų veiklos procesus, kurių metu kaupiami, tvarkomi ir saugomi asmens duomenys bei duomenų tvarkymo tikslus.
 • Identifikuojame duomenų tvarkymo rizikas.
 • Nustatome neatitikimus teisės aktų reikalavimams.
 • Pateikiame rekomendacijas dėl procesų tobulinimo.
Duomenų apsaugos pareigūno paslauga (angl. DPO)
 • Teikiame išorinio duomenų apsaugos pareigūno paslaugas pagal kiekvienos įmonės poreikius.
 • Įvertiname, ar jūsų įmonei kyla pareiga paskirti duomenų apsaugos pareigūną.
IT saugumo auditas
 • Užtikrinant kibernetinį saugumą bei duomenų apsaugą organizacijoje, atliekame IT BDAR auditą, kurio metu įvertinama organizacijos saugumo būklė ir norminių dokumentų laikymosi tvarka.
 • IT saugumo auditas atliekamas vadovaujantis ISO/IEC 27001 standarto reikalavimais. 
 • Įvertiname informacijos bei kibernetinio saugumo situaciją, rizikas trūkumus.
 • Teikiame rekomendacijas dėl procesų tobulinimo.
Mokymai ir seminarai
 • Vedame mokymus ir seminarus asmens duomenų tvarkymo ir apsaugos temomis.

Užpildykite užklausą ir gaukite Jūsų situacijos analizę bei pasiūlymus dėl pasirengimo BDAR!