Visame pasaulyje Grant Thornton naudoja tą pačią audito metodologiją. Tai reiškia, jog mūsų klientai gauna tokios pat aukštos kokybės paslaugas nepaisant to, kur jie yra.
Mūsų audito metodologija skatina mus fokusuoti pagrindinį dėmesį į didžiausią riziką rodančias finansinių ataskaitų vietas bei atlikti griežtą kokybės kontrolę.

Mūsų metodologija paremta profesionaliu procesų valdymu ir pažangiomis technologijomis. Mes neskiriame dėmesio patikrinimui, kuris būtų atliekamas dėl pliusiuko. Vietoj to, mes užtikriname duomenų teisingumą ir padedame tobulinti Jūsų verslą, atlikdami sistemų ir vidinę kontrolę, rizikos valdymą, įvesdami veikiančias apskaitos politikas. 

Audito procesas

Mes taikome 5 žingsnių metodiką, kuri leidžia mums greitai suprasti Jūsų verslą bei pasiekti rezultatų greitai.

Pirmas etapas: planavimas

Šioje stadijoje mūsų ekspertų tikslas yra suprasti įmonės viduje vykstančias operacijas, atliekamą vidinę kontrolę ir informacines sistemas. Išsiaiškinę šiuos dalykus mes paruošiame audito planą.

Rezultatas: audito strategija, kuri yra sudaryta remiantis Jūsų verslu ar organizacija.

Antras etapas: rizikos vertinimas

Pirmojo etapo metu įgytas žinias mes naudojame finansinės ataskaitos rizikos vertinimui, koncentruodami dėmesį ties verslui kritinėmis vietomis. Mes identifikuojame problemas anksti, tokiu būdu turėdami laiko jų analizei ir sprendimams.

Trečias etapas: vidinės kontrolės vertinimas

Griežta vidinė kontrolė gali užtikrinti organizacijos stabilumą. Esant galimybei atliksime Jūsų vidinės kontrolės patikrinimą ir pateiksime pasiūlymus sistemos patobulinimui.

Ketvirtas etapas: tarpinis auditas

Mūsų komandos naudoja sudėtingą duomenų tikrinimo programinę įrangą, kuri padeda analizuoti Jūsų balansus, vykdomus pirkimus, įvertinti atliekamas operacijas.

Penktas etapas: išvados ir ataskaitos

Šiame etape mes atliekame papildomą patikrą darbo kokybei įvertinti. Tuomet gautus rezultatus paverčiame veiksmingomis įžvalgomis, kurias pritaikę galite pagerinti savo verslo veiklos rezultatus.