2004 m. priimtas Finansų ministro įsakymas Nr. 1K-123 nustato reikalavimą finansų ir draudimo bendrovėms, taip pat visoms kitoms bendrovėms, kurių pardavimo pajamos viršija 3 mln. EUR, už kiekvieną mokestinį laikotarpį parengti sandorių kainodaros (angl. Transfer pricing) dokumentaciją sandoriams arba sandorių grupėms tarp asocijuotų užsienyje registruotų asmenų, kurių pavienio sandorio ar sandorių suminė vertė per metus viršijo 90 tūkst. EUR.

Mokesčių administratoriai tiek Lietuvoje, tiek ir visame pasaulyje, skiria ypatingą dėmesį sandorių kainodarai, inicijuoja mokestinius patikrinimus šioje srityje, detaliai tiria bendrovių sandorių kainodarą, o nustatę neatitikimų –  koreguoja mokesčio bazę, priskaičiuodami delspinigius ir taikydami baudas. Kraštutiniais atvejais įmonei gali būti užtrauktas ir „nepatikimo mokesčių mokėtojo“ statusas, užkertantis kelią dalyvauti viešuosiuose pirkimuose.

Grant Thornton turi patyrusią komandą ir moderniausius įrankius tam, kad padėtų Jūsų bendrovei rasti pragmatiškus ir efektyvius sprendimus mokestinės rizikos suvaldymui šioje techniškai sudėtingoje sandorių kainodaros srityje.

Sandorių kainodaros paslaugos:

Konsultacijos sandorių kainodaros klausimais

Konsultuojame įmones ir organizacijas klausimais, susijusiais su sandorių kainodara, pvz., planuojant naujo ar netipinio sandorio kainodarą, vertinant pelno priskyrimą nuolatinei buveinei ir kt.


Atliekame praeityje sudarytų kontroliuojamų sandorių kainodaros rizikų vertinimą ir padedame klientams pasirinkti būtent jų situacijai optimaliausią šių sandorių dokumentavimo būdą.


Rengiame prašymus išankstiniams sandorių kainodaros susitarimams (angl. advance pricing agreement arba APA) su mokesčių administratoriumi dėl sudėtingų kontroliuojamų sandorių.

Kontroliuojamų sandorių kainodaros dokumentacijos praeičiai

Rengiame kontroliuojamų sandorių kainodaros dokumentacijas praeičiai (angl. Transfer pricing documentation) pagal Lietuvos teisės aktų reikalavimus, Ekonominio Bendradarbiavimo ir Plėtros Organizacijos (EBPO, angl. OECD) rekomendacijas bei geriausią tarptautinę praktiką.


Mūsų paslaugos apima tiek pagrindinės bylos (angl. Master File), kurią rengti prievolė yra tarptautinių grupių įmonėms, viršijančioms 15 mln. EUR apyvartą (jeigu ši byla nėra rengiama kitoje valstybėje), tiek šalies bylos (angl. Local File) parengimą. Esant poreikiui, bendradarbiaudami su Grant Thornton tinklo įmonėmis visame pasaulyje, galime padėti pasirengti kainodaros dokumentus bet kur, kur tik veikia mūsų kliento įmonių grupė.


Atsižvelgiant į klientų poreikius, taip pat siūlome ir pragmatiškus kontroliuojamų sandorių dokumentavimo sprendimus. Atvejuose, kuomet formaliai reikalingas sandorių dokumentavimas, tačiau matoma tik labai maža arba net neegzistuojanti mokestinė rizika, dažnai rekomenduojame rinktis pigesnę ir mažiau kliento ir konsultanto laiko reikalaujančią paslaugą - supaprastintos kainodaros dokumentacijos parengimą. Toks dokumentas apima tik esminius kainodaros analizės aspektus t.y. atitikimą „ištiestosios rankos“ principui. Mokesčių administratoriui pareikalavus pilnos kainodaros dokumentacijos, galioja 30 dienų terminas jos pateikimui – jei sandoriai sudaryti iš esmės laikantis „ištiestosios rankos“ principo ir atsispindi rengtoje supaprastintoje kainodaros dokumentacijoje, tuomet per šį terminą suspėti parengti pilną dokumentaciją tikrai įmanoma.

Kontroliuojamų sandorių kainodaros politika ateičiai

Rengiame kontroliuojamų sandorių kainodaros strategijas ir politikos dokumentus ateičiai (angl. Transfer pricing policy) pagal Lietuvos teisės aktų reikalavimus, Ekonominio Bendradarbiavimo ir Plėtros Organizacijos (EBPO, ang. OECD) rekomendacijas bei geriausią tarptautinę praktiką.


Mūsų paslaugos apima patikimiausio ir geriausiai kliento poreikius atitinkančio kainodaros metodo(-ų) parinkimą bei, bendradarbiaujant su Grant Thornton tinklo įmonėmis visame pasaulyje, suderinimą su visų valstybių, kuriose bus taikoma kainodaros politika, teisės aktais. Konsultuojame dėl galimų rizikų, praktinio kainodaros principų taikymo, rengiame buhalterines skaičiuokles ir pažymų šablonus.


Atsižvelgiant į klientų poreikius, galime parengti tiek itin išsamius kainodaros politikos dokumentus, tiek supaprastintą kainodaros politiką labiau tinkamą mažos vertės tipiniams sandoriams, apimančią esminius kainodaros aspektus ir užtikrinančią kad sandorių kainodara būtų sudaroma laikantis „ištiestosios rankos“ principo.

Palyginamųjų tyrimų (ang. benchmarking study) atlikimas

Ruošiame palyginamuosius rinkos dalyvių pelningumų tyrimus (ang. benchmarking study) taikant moderniausias duomenų bazes (AMADEUS TP Catalyst Pro, ir kt.).


Bendradarbiaudami su geriausiais atitinkamos srities ekspertais (RoyaltyRange, Ober-Haus ir kt.) rengiame palyginamuosius kainų tyrimus nekilnojamo turto pardavimo ir nuomos, finansavimo (paskolų), licencijavimo ir kt. sandoriams.

Sandorių kainodaros konsultacijas, dokumentacijas, politikas bei kitas paslaugas komanda rengė tiek vidutinio dydžio įmonėms, tiek tarptautinėms bendrovių grupėms priklausantiems didiesiems Lietuvos mokesčių mokėtojams, vykdantiems įvairaus pobūdžio veiklą: gamybos, kompiuterinio programavimo paslaugų, didmeninės prekybos, žemės ūkio, NT vystymo, transporto ir ekspedijavimo paslaugų, mokėjimų administravimo paslaugų ir kt.


Turime patirties taikant visus 5 sandorių kainodaros metodus: palyginamosios nepriklausomos kainos (PNK, angl. CUP), perpardavimo kainos (angl. RPM), „kaštai plius“ (ang. cost plus), pelno padalijimo (ang. profit split), bei visame pasaulyje dažniausiai taikomas sandorio grynosios maržos metodas (angl. „transaction net margin method“ arba TNMM), atliekamas pasitelkiant palyginamuosius tyrimus (ang. benchmark) įvairiose specializuotose duomenų bazėse AMADEUS, RoyaltyRange, TaxBenchmark ir kt.

rich text with image

Geriausias mūsų darbo įvertinimas – klientų pasitikėjimas

Grant Thornton Baltic UAB mokesčių skyriaus komanda sėkmingai padėjo mūsų bendrovei AB „Klaipėdos nafta“ parengti kainodaros politiką būsimajam sandoriui su asocijuotu asmeniu. Esame patenkinti profesionaliu, operatyviu ir maloniu bendradarbiavimo procesu bei rekomenduojame šį paslaugų teikėją ir jo komandą kainodaras tarp asocijuotų asmenų konsultacijų paslaugoms.