Konsultuojame tarptautines įmones sandorių kainodaros (angl, transfer pricing) klausimais, ir patariame, kaip pagal teisės aktų reikalavimus parengti kainodaros dokumentaciją (angl. transfer pricing documentation). Taip pat padedame pasirinkti mokesčių tikslais teisingą sandorių kainodaros politiką (angl. transfer pricing policy).

Ekspertas Vykintas Valiulis

Partneris, Mokesčių ir Verslo konsultacijų skyriaus vadovas

Sužinokite daugiau

Sandorių kainodara

2004 m. priimtas Finansų ministro įsakymas Nr. 1K-123 nustato reikalavimą  bendrovėms, kurių pardavimo pajamos viršija 2,9 mln. EUR, parengti sandorių kainodaros dokumentaciją sandoriams tarp asocijuotų asmenų už kiekvieną mokestinį laikotarpį.

Mokesčių administratoriai tiek Lietuvoje, tiek ir visame pasaulyje, skiria ypatingą dėmesį sandorių kainodarai, inicijuoja mokestinius patikrinimus šioje srityje, detaliai tiria bendrovių sandorių kainodarą, o nustatę neatitikimų –  koreguoja mokesčio bazę, priskaičiuodami delspinigius ir taikydami baudas.

Grant Thornton turi patyrusią komandą ir moderniausius įrankius tam, kad padėtų Jūsų bendrovei rasti pragmatiškus ir efektyvius sprendimus mokestinės rizikos suvaldymui šioje techniškai sudėtingoje sandorių kainodaros (angl. transfer pricing) srityje

Sandorių kainodaros paslaugos

  • Rengiame kontroliuojamų sandorių kainodaros dokumentacijas praeičiai (angl. transfer pricing documentation) arba politikas (angl. transfer pricing policy) ateičiai pagal Lietuvos teisės aktų reikalavimus ir Ekonominio Bendradarbiavimo ir Plėtros Organizacijos (EBPO, angl. OECD) rekomendacijas bei tarptautinę praktiką.
  • Ruošiame palyginamuosius pelningumų tyrimus  (angl. benchmarking) taikant moderniausias duomenų bazes (AMADEUS TP Catalyst Pro, RoyaltyRange, TaxBenchmark ir kt.).
  • Konsultuojame bendroves klausimais, susijusiais su sandorių kainodara, pvz., planuojant naujo ar netipinio sandorio kainodarą, vertinant pelno priskyrimą nuolatinei buveinei ar kt.
  • Rengiame prašymus išankstiniams sandorių kainodaros susitarimams (angl. advance pricing agreement arba APA) su mokesčių administratoriumi dėl sudėtingų kontroliuojamų sandorių.
  • Mažesnių apimčių ar rizikų sandoriams (pvz., tarp Lietuvos pelno mokesčio mokėtojų), siūlome pragmatišką rizikos valdymo būdą parengiant supaprastintą sandorių kainodaros politiką, apimančią esminius kainodaros aspektus ir užtikrinančią kad iš esmės sandorių kainodara būtų sudaroma laikantis ištiestosios rankos principo, tačiau nebūtų švaistomi verslo žmogiškieji ir piniginiai ištekliai pilnos kainodaros dokumentacijos rengimui. Mokesčių administratoriui pareikalavus pilnos kainodaros dokumentacijos, galioja 30 dienų terminas jos pateikimui – jei sandoriai sudaryti iš esmės laikantis „ištiestosios rankos“ principo, tuomet per šį terminą įmanoma suspėti.

Mūsų komanda

Grant Thornton Baltic sandorių kainodaros rengimo komandą sudaro trys patyrę šios srities mokesčių konsultantai, vienas iš jų yra suteiktas Jungtinės Karalystės Chartered Institute of Taxation organizacijos tarptautinis kainodaros sertifikatą „ADIT Transfer Pricing Certificate“

Mūsų patirtis

Sandorių kainodaros dokumentacijas ir politikas komanda rengė tarptautinėms bendrovių grupėms priklausantiems didiesiems Lietuvos mokesčių mokėtojams, vykdantiems įvairaus pobūdžio veiklą: gamybos pagal užsakymą, programavimo paslaugų teikimą, didmeninės prekybos veiklą, žemės ūkio veiklą, transporto ir ekspedijavimo paslaugų teikimą, finansavimo veiklą  ir kt. Buvo taikyti palyginamosios nepriklausomos kainos (PNK, angl. CUP), perpardavimo kainos (angl. RPM), „kaštai plius“ (angl. cost plus), pelno padalijimo (angl. profit split) metodai, bei visame pasaulyje dažniausiai taikomas sandorio grynosios maržos metodas (angl. „transaction net margin method“ arba TNMM), palyginamuosius tyrimus (angl. benchmark) atliekant įvairiose specializuotose duomenų bazėse AMADEUS, RoyaltyRange, TaxBenchmark ir kt.

 

Jei turite klausimų ar norėtumėte gauti pasiūlymą, kviečiame pateikti užklausą.