Registruojame verslo sandorius, rengiame mėnesio balansus ir pelno (nuostolio) ataskaitas, metines ataskaitas bei reikalingas statistines ataskaitas. Esant poreikiui, rengiame apskaitos politiką ir tvarką. Klientui teikiamos palygintinos finansinės ataskaitos apie verslo subjekto veiklą, pagrįstos faktine, aktualia ir objektyvia informacija.

Siųsti užklausą