Mūsų teikiamos vidaus audito paslaugos, atitinkančios Vidaus auditorių instituto (Institute of Internal Auditors) standartus bei gerąsias praktikas, yra pritaikytos Lietuvos banko licencijuotoms finansų sektoriaus įmonėms.

Mūsų specializacija yra paslaugos finansų technologijų įmonėms, įskaitant elektroninių pinigų ir elektroninių mokėjimų įstaigas. Rengiame rizikos vertinimu pagrįstus metinius vidaus audito planus pagal Lietuvos banko tendencijas, suteikdami strateginį pranašumą reguliuojamoje finansinėje aplinkoje.

 

Siųsti užklausą

Paslaugos:

Audituojamosios sritys organizacijose gali skirtis, ir gali būti ne tik tos kurios dengia sritis reikalaujamas teisės aktais, bet ir pritaikytos pagal organizacijos, aukščiausios vadovybės ar suinteresuotų šalių poreikius.

PPTF prevencijos programa

Šis auditas užtikrina, kad būtų laikomasi kovos su pinigų plovimu ir kovos su terorizmo finansavimu taisyklių. Jo metu įvertiname jūsų politikas, kontrolės priemonių ir procedūrų veiksmingumą užkertant kelią įtartinai veiklai, aptinkant ją ir pranešant apie ją.

Verslo plano tęstinumo įvertinimas

Tai apima verslo tęstinumo planų peržiūrą, strategijų pasirengimą ir veiksmingumą, skirtą esminėms operacijoms palaikyti sutrikimo (pavyzdžiui, kibernetinės atakos) metu.

Klientų lėšų apsauga

Tikriname taikomas priemones, skirtas apsaugoti klientų lėšas, užtikrinti norminių reikalavimų laikymąsi ir sumažinti su klientų turto apsauga susijusias rizikas.

Informacinės ir ryšių technologijos bei saugumo rizikos valdymas

Tai apima jūsų IRT sistemų ir saugos priemonių auditą, kad būtų galima valdyti riziką, susijusią su duomenų pažeidimais, kibernetinėmis grėsmėmis ir technologijų sutrikimais.

Valdymo, vidaus kontrolės ir rizikos valdymo sistema

Įvertiname jūsų valdymo struktūras, vidaus kontrolės sistemas ir rizikos valdymo procesus, pateikiant rekomendacijas, kad jos būtų patikimos ir atitiktų reikalavimus.

Kapitalo pakankamumas

Ši sritis apima jūsų kapitalo pakankamumo galimai rizikai ir nuostoliams padengti tyrimą, užtikrinant, kad būtų laikomasi reglamentuojamų kapitalo reikalavimų.

Duomenų apsauga ir privatumas

Atliekame auditus, siekdami užtikrinti Asmens duomenų apsaugos reglamento reikalavimus ir Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos gairių laikymąsi, klientų privatumo ir jautrios informacijos saugumą.

Trūkumų ištaisymo plano auditas

Ši paslauga apima išsamų jūsų organizacijos ištaisymo plano veiksmingumo ir išsamumo įvertinimą. Nesvarbu, ar planą rengėte kaip atsaką į ankstesnes audito rekomendacijas, ar Lietuvos banko reikalavimu, mes pateiksime oficialias išvadas, kuria apimtimi šie planai buvo įgyvendinti.