Mūsų įsipareigojimas kokybei atsiskleidžia mūsų veikloje. Ši ataskaita yra viešas Grant Thornton įsipareigojimas teikti aukščiausios kokybės audito, apskaitos, mokesčių ir konsultavimo paslaugas visame pasaulyje veikiančioms įmonėms ir organizacijoms.

Grant Thornton Baltic UAB, kaip audito įmonė, atliekanti viešojo intereso įmonių auditą, pateikia šią metinę ataskaitą apie savo veiklos skaidrumą, vadovaujantis 2014 m. balandžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento Nr. 537/2017 dėl konkrečių viešojo intereso įmonių teisės aktų nustatyto audito reikalavimų 13-ojo straipsnio reikalavimais.

Grant Thornton Baltic Skaidrumo pranešimas 2019 m. [ 745 kb ] (atnaujintas 2020 m. kovo 24 d.)

Grant Thornton Baltic Skaidrumo pranešimas 2019 m. [ 899 kb ]

Grant Thornton Baltic Skaidrumo pranešimas 2018 m. [ 741 kb ] (atnaujintas 2019 m. rugpjūčio 23 d.)

Grant Thornton Baltic Skaidrumo pranešimas 2018 m. [ 717 kb ]

Grant Thornton Baltic Skaidrumo pranešimas 2017 m. [ 710 kb ] (atnaujintas 2018 m. kovo 11 d.)

Grant Thornton Baltic Skaidrumo pranešimas 2017 m. [ 687 kb ]

Grant Thornton Baltic Skaidrumo pranešimas 2016 m. [ 1467 kb ] (atnaujintas 2017 m. rugsėjo 5 d.)

Grant Thornton Baltic Skaidrumo pranešimas 2016 m. [ 1411 kb ]

Metinė ataskaita Skaidrumo pranešimas už 2020 m. birželio 30 d. pasibaigusius finansinius metus Skaityti
Tarptautinė metinė ataskaita Tarptautinė skaidrumo ataskaita 2020 m. Skaityti