Pranešimas

Privalomas duomenų teikimas apie naudos gavėjus

Milda Lapinskaitė
By:
insight featured image
Grant Thornton Baltic teisinių konsultacijų skyriaus specialistai primena apie prievolę juridiniams asmenims teikti duomenis apie naudos gavėjus nuo 2022 m. gegužės 1 d.
Contents

Kaip nurodoma Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo 25 str. 1 d.:

 • Visi Lietuvoje įsteigti juridiniai asmenys (išskyrus tuos, kurių vienintelis dalyvis yra valstybė ar savivaldybė) privalo gauti, atnaujinti ir saugoti tikslią informaciją apie savo naudos gavėjus:
  • Vardą, pavardę;
  • Asmens kodą, gimimo datą (jeigu pagal užsienio valstybės teisės aktus asmens kodas nesuteikiamas);
  • Valstybę, kuri išdavė asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, gyvenamąją vietą;
  • Turimas nuosavybės teises ir apimtį (akcijų skaičių procentais, balsavimo teisių skaičių procentais) arba kitokios kontrolės teises (valdybos pirmininkas, valdybos narys, vadovas, vyresnysis vadovas, kitos pareigos, perleistų balsavimo teisių skaičius procentais);
 • Šią informaciją ne vėliau kaip per 10 dienų nuo duomenų pasikeitimo pateikti Juridinių asmenų dalyvių informacinės sistemos (JADIS) tvarkytojui.
 • Naudos gavėjai privalo atskleisti informaciją apie save juridinio asmens atstovui, vykdančiam įpareigojimą teikti duomenis.

 

Naudos gavėjas

 • Fizinis asmuo, kuris būdamas juridinio asmens savininku ir turėdamas daugiau kaip 25 % akcijų, pajų, įnašų a r(ir) balsų, gauna iš jo naudą:
  • Tiesioginis savininkas - fizinis asmuo, kuris turi 25 % ir vieną akciją arba didesnę negu 25 % kliento nuosavybės dalį.
  • Netiesioginis savininkas - fizinis asmuo, kontroliuojantis įmonę arba kelias įmones, kurios turi 25 % ir vieną akciją arba didesnę kaip 25 % kliento nuosavybės dalį.
 • Fizinis asmuo, kuris kitais būdais kontroliuoja juridinį asmenį, pavyzdžiui, turi teisę paskirti ar atšaukti juridinio asmens vadovą, priimti strateginio pobūdžio sprendimus;
 • Fizinis asmuo, kuris kitomis teisėmis kontroliuoja juridinį asmenį, pavyzdžiui, yra jo vadovas, valdybos ar kito kolegialaus organo pirmininkas ar narys.

 

Kodėl reikia pateikti duomenis apie naudos gavėjus?

 • Prievolė yra numatyta Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatyme;
 • Būtina sąlyga paslaugoms finansų įstaigose gauti (pvz. sąskaitos atidarymas, piniginės operacijos, sandoriai ir kt.);
 • Reikalinga finansų įstaigoms, vykdant periodinius duomenų atnaujinimus ir reguliarią dalykinių santykių su klientais bei finansinių operacijų stebėseną;
 • Naudos gavėjų posistemio (JANGIS) duomenis, teikdami paslaugas, įpareigoti naudoti ir kiti ūkio subjektai, pavyzdžiui, auditoriai, antstoliai, notarai ir kiti;
 • Didesnis skaidrumas ir visuomenės pasitikėjimas;
 • Pagalba kovoje su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu;

 

Atsakomybė

Atkreipiame dėmesį, kad nurodytų reikalavimų nesilaikymas ir informacijos neatskleidimas užtraukia administracinę atsakomybę:

 • Juridiniams asmenims nuo 500 iki 2400 eur;
 • Juridinių asmenų vadovams nuo 2100 iki 6000 eur;

Baudžiamojo kodekso 216 str. (Nusikalstamu būdu gauto turto legalizavimas) numatyta bauda arba laisvės atėmimas iki 7 metų.

 

Kaip pateikti duomenis apie naudos gavėjus?

 • Tik elektronine forma prisijungus prie Registrų centro klientų savitarnos sistemos (elektroniniu parašu, per el. bankininkystę);
 • Duomenis apie naudos gavėjus teikia juridinio asmens vadovas arba įgaliotas asmuo;
 • Norint įgalioti asmenį teikti duomenis, reikia suteikti įgaliojimą prisijungus per Registrų centro klientų savitarnos sistemą arba Registrų centrui pateikti specialios formos popierinį įgaliojimą.

Intended stages

I etapas

Jau dabar: Juridiniai asmenys, kurių visi naudos gavėjai yra fiziniai asmenys (išskyrus investicinius fondus ir investicines bendroves);

II etapas

Nuo 2022 m. gegužės 1 d.: visi juridiniai asmenys (išskyrus investicinius fondus ir investicines bendroves)apie naudos gavėjus fizinius ir juridinius asmenis;

III etapas

Nuo 2022 m. rugpjūčio 1 d.: visi juridiniai asmenys apienaudos gavėjus fizinius ir juridinius asmenis;