Pranešimas

Privalomas duomenų teikimas apie naudos gavėjus

ContributorName(contributor, true)
By:
insight featured image
Grant Thornton Baltic teisinių konsultacijų skyriaus specialistai primena apie prievolę juridiniams asmenims teikti duomenis apie naudos gavėjus nuo 2022 m. gegužės 1 d.
Contents

Kaip nurodoma Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo 25 str. 1 d.:

 • Visi Lietuvoje įsteigti juridiniai asmenys (išskyrus tuos, kurių vienintelis dalyvis yra valstybė ar savivaldybė) privalo gauti, atnaujinti ir saugoti tikslią informaciją apie savo naudos gavėjus:
  • Vardą, pavardę;
  • Asmens kodą, gimimo datą (jeigu pagal užsienio valstybės teisės aktus asmens kodas nesuteikiamas);
  • Valstybę, kuri išdavė asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, gyvenamąją vietą;
  • Turimas nuosavybės teises ir apimtį (akcijų skaičių procentais, balsavimo teisių skaičių procentais) arba kitokios kontrolės teises (valdybos pirmininkas, valdybos narys, vadovas, vyresnysis vadovas, kitos pareigos, perleistų balsavimo teisių skaičius procentais);
 • Šią informaciją ne vėliau kaip per 10 dienų nuo duomenų pasikeitimo pateikti Juridinių asmenų dalyvių informacinės sistemos (JADIS) tvarkytojui.
 • Naudos gavėjai privalo atskleisti informaciją apie save juridinio asmens atstovui, vykdančiam įpareigojimą teikti duomenis.

 

Naudos gavėjas

 • Fizinis asmuo, kuris būdamas juridinio asmens savininku ir turėdamas daugiau kaip 25 % akcijų, pajų, įnašų a r(ir) balsų, gauna iš jo naudą:
  • Tiesioginis savininkas - fizinis asmuo, kuris turi 25 % ir vieną akciją arba didesnę negu 25 % kliento nuosavybės dalį.
  • Netiesioginis savininkas - fizinis asmuo, kontroliuojantis įmonę arba kelias įmones, kurios turi 25 % ir vieną akciją arba didesnę kaip 25 % kliento nuosavybės dalį.
 • Fizinis asmuo, kuris kitais būdais kontroliuoja juridinį asmenį, pavyzdžiui, turi teisę paskirti ar atšaukti juridinio asmens vadovą, priimti strateginio pobūdžio sprendimus;
 • Fizinis asmuo, kuris kitomis teisėmis kontroliuoja juridinį asmenį, pavyzdžiui, yra jo vadovas, valdybos ar kito kolegialaus organo pirmininkas ar narys.

 

Kodėl reikia pateikti duomenis apie naudos gavėjus?

 • Prievolė yra numatyta Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatyme;
 • Būtina sąlyga paslaugoms finansų įstaigose gauti (pvz. sąskaitos atidarymas, piniginės operacijos, sandoriai ir kt.);
 • Reikalinga finansų įstaigoms, vykdant periodinius duomenų atnaujinimus ir reguliarią dalykinių santykių su klientais bei finansinių operacijų stebėseną;
 • Naudos gavėjų posistemio (JANGIS) duomenis, teikdami paslaugas, įpareigoti naudoti ir kiti ūkio subjektai, pavyzdžiui, auditoriai, antstoliai, notarai ir kiti;
 • Didesnis skaidrumas ir visuomenės pasitikėjimas;
 • Pagalba kovoje su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu;

 

Atsakomybė

Atkreipiame dėmesį, kad nurodytų reikalavimų nesilaikymas ir informacijos neatskleidimas užtraukia administracinę atsakomybę:

 • Juridiniams asmenims nuo 500 iki 2400 eur;
 • Juridinių asmenų vadovams nuo 2100 iki 6000 eur;

Baudžiamojo kodekso 216 str. (Nusikalstamu būdu gauto turto legalizavimas) numatyta bauda arba laisvės atėmimas iki 7 metų.

 

Kaip pateikti duomenis apie naudos gavėjus?

 • Tik elektronine forma prisijungus prie Registrų centro klientų savitarnos sistemos (elektroniniu parašu, per el. bankininkystę);
 • Duomenis apie naudos gavėjus teikia juridinio asmens vadovas arba įgaliotas asmuo;
 • Norint įgalioti asmenį teikti duomenis, reikia suteikti įgaliojimą prisijungus per Registrų centro klientų savitarnos sistemą arba Registrų centrui pateikti specialios formos popierinį įgaliojimą.

Intended stages

I etapas

Jau dabar: Juridiniai asmenys, kurių visi naudos gavėjai yra fiziniai asmenys (išskyrus investicinius fondus ir investicines bendroves);

II etapas

Nuo 2022 m. gegužės 1 d.: visi juridiniai asmenys (išskyrus investicinius fondus ir investicines bendroves)apie naudos gavėjus fizinius ir juridinius asmenis;

III etapas

Nuo 2022 m. rugpjūčio 1 d.: visi juridiniai asmenys apienaudos gavėjus fizinius ir juridinius asmenis;

Grant Thornton Baltic naujienlaiškis

Prenumeruokite GTB naujienlaiškį

Prenumeruokite audito, apskaitos, mokesčių, teisės ir verslo konsultacijų naujienas. Pirmieji el. paštu gaukite Grant Thornton Baltic naujienas, ekspertų patarimus, profesionalias įžvalgas verslui ir informaciją apie renginius.