article banner
Straipsnis

SPA ir trauktinė nėra reprezentacinės sąnaudos

Kartais bendrovės nenurašo išlaidų į reprezentacines sąnaudas apskaičiuodamos pelną, nors galėtų tai padaryti, o kartais taip pasielgia, nors neturėtų to daryti.

Pelno mokesčio įstatyme rašoma, kad reprezentacinės sąnaudos yra įmonės lėšos, kurias ji skiria naujiems verslo ryšiams su kitais vienetais arba fiziniais asmenimis užmegzti. Reprezentacinės sąnaudos patiriamos konkrečių asmenų naudai.

Tatjana Erdman, UAB „Grant Thornton Baltic“ mokesčių konsultantė, pabrėžia, kad kartais įmonės nesupranta reprezentacinių sąnaudų esmės.

Pavyzdžiui, bilietai verslo partneriams į operą nėra reprezentacinės sąnaudos, nes tokias išlaidas galima priskirti reprezentacinėms, kai bendrovė gali pademonstruoti tokių renginių reprezentacinį pobūdį. Anot p. Erdman, tokių bilietų pirkimo PVM atskaityti negalima, kadangi tokios dovanos nelaikomos susijusiomis su PVM apmokestinama ekonomine veikla. Neatskaitomo PVM sąnaudų sumos priskiriamos neleidžiamiems atskaitymams, nes apskaičiuotos nuo neleidžiamų atskaitymų.

Mokesčių konsultantė pateikia kitą pavyzdį. Bendrovė, kuri nesiverčia maitinimo paslaugomis ir jos veikla niekaip nėra susijusi su žuvimis, verslo partneriams padovanoja žuvį. Tokios išlaidos nėra leidžiami atskaitymai. Tačiau tuo atveju, jeigu įmonė žuvimi pavaišintų per reprezentacinį renginį, tuomet išlaidas būtų galima priskirti reprezentacinėms.

SPA netinka

„Jeigu gamybos įmonė surengė savo jubiliejaus proga šventę ir šios šventės tikslas – tik pramogos ir vaišės, tuomet tokio renginio organizavimo išlaidos yra neleidžiami atskaitymai. Jeigu per renginį bendrovė reprezentuoja save ir pristato savo prekes, paslaugas ar veiklą ir jame dalyvauja dauguma verslo partnerių arba investuotojų ir įmonė gali pateikti įrodymų, kad renginyje ji pristatė savo prekes ar paslaugas: skaidres, dalijamąją medžiagą, programą, renginio nuotraukas, tuomet tokios išlaidos yra reprezentacinės“, – lygina p. Erdman. Ji atkreipia dėmesį, kad tuo atveju, jeigu renginys bus SPA komplekse, VMI jo reprezentaciniu nepripažins.

Įmonės daro klaidų ir priskirdamos automobilių įsigijimo išlaidas. Pavyzdžiui, žemės ūkio veikla užsiimanti įmonė įsigijo sportinį automobilį ir apklijavo jį įmonės logotipais. Anot p. Erdman, mokesčio administratorius neleistų priskirti tokių išlaidų reprezentacijai, nes sportinis automobilis savo esme labiau skirtas pramogai ar asmeniniam naudojimui, o ne verslui. Todėl sportinio automobilio nusidėvėjimo ir eksploatacijos sąnaudos būtų neleidžiami atskaitymai, pirkimo PVM atskaita negalima.

Trauktinė nereprezentuoja

Atsargiai reikia elgtis ir su dovanomis. Pavyzdžiui, logistikos įmonė įteikė verslo partneriui trauktinės butelį ir rankų darbo saldainių.

„Konkretiems asmenims atminimui įteikiamų daiktų įsigijimo išlaidos pripažįstamos reprezentacinėmis sąnaudomis, jeigu šie daiktai yra reprezentatyvūs, – pabrėžia bendrovės „Grant Thornton Baltic“ mokesčių konsultantė. – Tačiau tai negali būti butai, automobiliai, buitinė technika, kompiuterinė technika, didelės vertės dovanos, laisvalaikio bei sporto inventorius ir panašūs daiktai, nes tokios dovanos neatitinka reprezentacijos sąvokos.“

Anot jos, alkoholiniai gėrimai taip pat nepristato nei įmonės, nei Lietuvos, o rankų darbo saldainiai, kurie reprezentuoja Lietuvą ar įmonę, gali būti reprezentacinės sąnaudos.

Neatlygintinai kitam asmeniui reprezentaciniais tikslais įteiktų daiktų vertė negali būti didesnė kaip 75 Eur. Jeigu saldainių vertė vienam asmeniui viršija 75 Eur, tuomet atskaityti 75% pirkimo PVM negalima.

Dažnai buhalteriai bijo reprezentacinėms išlaidoms priskirti dovanas ir dovanų kuponus. Jeigu dovanos ar dovanų kuponai reprezentuoja įmonę, dovanos yra dalinamos verslo partneriams, tuomet tai būtų reprezentacinės išlaidos.

Nusprendžia nevargti

Gintaras Juškauskas, UAB „Merits“ auditorius, teigia, kad įmonei reikia įrodyti, jog sąnaudos patirtos siekiant reprezentacinių tikslų.

„Plikos verslo pietų PVM sąskaitos faktūros nepakanka. Jeigu įmonė nori apsidrausti nuo mokestinių ginčų, jai reikia rengti reprezentacinių sąnaudų nurašymo aktus ir juose užfiksuoti, su kokiais asmenimis buvo susitikta, kokie klausimai aptarti ir kokios sąnaudos patirtos“, – teigia p. Juškauskas.

Anot jo, mokestinių ginčų praktika rodo, kad ir turint tokį reprezentacinių sąnaudų nurašymo aktą gali kilti mokestinis ginčas.

„Mokesčių administratorius, aptikęs reikšmingas reprezentacinių sąnaudų sumas, dažnai skeptiškai vertina reprezentacinių sąnaudų nurašymo akte pateiktą informaciją ir reikalauja, kad įmonė pateiktų papildomų įrodymų“, – perspėja p. Juškauskas.

Anot auditoriaus, kartais įmonės nesivargina dėl nedidelių sumų rengti nurašymo aktų ir laiko tokias išlaidas neleidžiamais atskaitymais.

Ponia Erdman atkreipia dėmesį, kad kartais bendrovės, atvirkščiai, neteisėtai siekia mokestinės naudos. Pavyzdžiui, įmonės vadovas pietauja su savo šeimos nariais restoranuose, o tokių vakarienių išlaidas nurodo priskirti savo vadovaujamos bendrovės reprezentacinėms sąnaudoms. Arba, pavyzdžiui, įmonė įsigyja brangių rašiklių ir nurodo, kad juos išdalijo verslo partneriams, o iš tikrųjų jais naudojasi bendrovės vadovai. Arba nurodo, kad vadovas važiuoja ieškoti verslo partnerių Kanarų salose, tačiau ten vyksta su šeimos nariais.

Anot p. Erdman, akivaizdu, kad paminėtos išlaidos negali būti priskirtos reprezentacinėms bendrovės sąnaudoms.Plačiau: https://www.vz.lt/finansai-apskaita/2017/11/13/spa-ir-trauktine-nera-reprezentacines-sanaudos#ixzz4ybuKVQvT