article banner
Straipsnis

Panaikinus 0% PVM tarifą, reikės daugiau apyvartinių lėšų

Tiekiant prekes į ES negalima bus taikyti 0% PVM tarifo, todėl įmonėms mokestį reikės sumokėti iš karto, tačiau tokia Europos Komijos siūloma reforma gerokai sumažins sukčiavimo riziką.

Europos Komisija (EK) paskelbė apie didžiausius per pastarąjį ketvirtį amžiaus PVM sistemos pakeitimus. Juos patvirtinus, sumažėtų sukčiavimų skaičius bei administracinė našta.

Tatjana Erdman, konsultacijų bendrovės UAB „Grant Thornton Baltic“ mokesčių konsultantė, išskiria šiuos svarbiausius EK pasiūlymus:

1. Vidinis prekių verslas verslui tiekimas ES

  • Šiuo metu tokiam tiekimui taikomas 0% PVM. EK siūlo nustatyti, kad tokiam tiekimui būtų taikomas PVM tarifas paskirties valstybėje.
  • Pritarus pasiūlymui, įmonei PVM reikės sumokėti iš karto, todėl apyvartinių lėšų jai reikės daugiau, tačiau gerokai sumažėjus sukčiavimo galimybei, tikėtina, nebeliks prievolės patikrinti savo užsienio partnerius. Šiuo metu bendrovės patiria papildomas administracines išlaidas, nes joms reikia įsitikinti, ar užsienio bendrovė, kuriai parduoda prekes ir paslaugas, nėra fiktyvi.

2. Vieno langelio principas

  • Verslininkai, tiekiantys prekes verslui į kitą ES valstybę, galės susimokėti PVM šalyje, kurioje įmonė yra registruota. Įmonei nereikės registruotis prekių paskirties valstybėje. Prekybininkai galės savo kalba pateikti deklaracijas ir atlikti mokėjimus naudodamiesi vienu interneto portalu ir pagal tas pačias taisykles bei administracinius šablonus kaip savo šalyje. Įmonėms nebereikės rengti tarpvalstybinių sandorių sąrašo savo mokesčių administratoriui.
  • Tada valstybės narės sumokės PVM tiesiogiai viena kitai, kaip jau yra dabar teikiant e. paslaugas. Dabar tokia nuostata jau galioja apmokestinamiesiems asmenims, teikiantiems elektronines paslaugas. Jie gali registruotis PVM mokėtoju tik vienoje valstybėje narėje ir visas savo PVM prievoles įvykdyti per tą valstybę narę, kurioje asmuo užsiregistravo PVM mokėtoju. Tokios įmonės naudojasi MOSS sistema. Tiesa, šiuo metu išrašant sąskaitas šioje sistemoje reikia laikytis kitose ES šalyse keliamų reikalavimų.

3. Paskirties valstybės principas

  • Apmokestinant prekes ir paslaugas siekiama kuo plačiau taikyti paskirties valstybės principą.

4. Išrašant sąskaitas taikomas įsisteigimo taisyklės principas

  • EK pasiūlė leisti verslininkams išrašyti sąskaitas pagal įsisteigimo valstybės, o paskirties valstybės reikalavimus. Dažnai tokie reikalavimai skiriasi ir tai sukelia papildomų sunkumų.

5. Apmokestinamojo asmens sertifikavimas

Planuojama sukurti apmokestinamojo asmens sertifikavimo procedūrą. Sertifikuotam mokesčių mokėtojui būtų taikomos supaprastintos procedūros. Tikėtina, kad mokesčių mokėtojų sertifikavimas prasidės jau 2019 m.

„Įmonėms sudėtinga atitikti visus specifinius skirtingose valstybėse taikomus reikalavimus. Priėmus EK pasiūlymus, verslininkai pagaliau nebebus skriaudžiami“, – pažymi p. Erdman.

 Kristine Jarve, UAB „Deloitte Lietuva“ partnerė ir Mokesčių paslaugų departamento vadovė, pažymi, kad šiuo metu ES veikia 28 skirtingos PVM sistemos, nes kiekviena šalis taiko savo išimtis ir skirtingas taisykles, – ateityje tai turėtų išnykti.

„Svarbiausia naujiena, kad tarptautinei prekybai bus taikomas PVM. Šiuo metu tarpvalstybinei prekybai PVM netaikomas, todėl atsiranda spraga, leidžianti nesąžiningoms įmonėms surinkti PVM ir dingti neįvykdžius mokėjimo prievolių“, – teigia p. Jarve.

Ji pataria įmonėms atkreipti dėmes į patvirtinto apmokestinamojo asmens statusą, kuris bus suteikiamas patikimoms bendrovėms.

Toks statusas leis atlikti tam tikras procedūras supaprastinta tvarka, jis bus pripažįstamas kitose valstybėse narėse.

Dideli nuostoliai

EK skaičiuoja, kad kasmet apie 50 mlrd. Eur (100 Eur kiekvienam ES gyventojui per metus) prarandama dėl tarpvalstybinio sukčiavimo PVM. Šiais pinigais gali būti finansuojamos nusikalstamos organizacijos, įskaitant teroristines.

Įgyvendinus siūlomą reformą, ši suma gali sumažėti 80%. Tarptautine prekyba užsiimančios įmonės bendrai patiria apie 1 mlrd. Eur papildomų išlaidų dėl skirtingo reglamentavimo.

Kitąmet EK planuoja pateikti išsamų teisės akto pasiūlymą. Valstybės narės turės juos patvirtinti. Jeigu viskas klostysis sėkmingai, EK pokyčius norėtų įgyvendinti 2022 m. Anot konsultantų, kai kurios nuostatos gali įsigalioti jau 2019 m.Plačiau: http://www.vz.lt/finansai-apskaita/2017/10/16/panaikinus-0-pvm-tarifa-reikes-daugiau-apyvartiniu-lesu#ixzz4vxMas9Vm