2023

Mokesčių įstatymų pokyčiai, aktualūs darbo užmokesčio skaičiavimams

Inesa Greičė
By:
insight featured image
Kviečiame susipažinti su mokesčių įstatymų pokyčiais, aktualiais darbo užmokesčio skaičiavimams nuo 2023 m. sausio 1 d.
Contents

MMA kyla iki 840 EUR

Informuojame, jog nuo 2023 m. sausio 1 d įsigalioja Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. spalio 7 d. nutarimas Nr. 1014 „Dėl 2023 metais taikomo minimaliojo darbo užmokesčio“, kuriuo minimali mėnesinė alga (MMA) pakeliama 110 EUR – nuo 730 EUR iki 840 EUR, o minimalus valandinis atlygis (MVA) – nuo 4,47 EUR iki 5,14 EUR.
Šis pakeitimas automatiškai taikomas darbuotojams, gaunantiems minimalų ar mažesnį nei 840 EUR mėnesinį darbo užmokestį (ar atitinkamai mažesnį nei 5,14 EUR valandinį atlygį). Minimalaus mėnesinio / valandinio atlygio padidėjimas turės įtakos minėtiems darbuotojams už 2023 m. sausio – kovo mėnesius apskaičiuojant atostoginius, ligos pašalpą ir kitus mokėjimus, kuriems naudojamas darbo užmokesčio vidurkis. Šis pakeitimas taip pat nulems, jog komandiruočių į užsienį dienpinigiai nebus apmokestinti, jei mėnesinis darbo užmokestis bus didesnis nei 1386 EUR ar valandinis atlygis bus didesnis nei 8,48 EUR / val. (8,481 EUR / val.)

 

NPD pokyčiai

2022 m. lapkričio 22 d. GPMĮ NR. IX-1007 straipsnių pakeitimai įsigalioja, iš kurių darbo užmokesčiui aktualiausias 20 str. pakeitimas. Jis liečia neapmokestinamo pajamų dydžio (toliau – NPD) pasikeitimą: pakeista naudojama formulė NPD apskaičiuoti – nuo 2023 m. sausio 1 d. toliau bus taikomos dvi NPD formulės, bei pakeisti NPD dydžiai.


Nuo 2023 m. sausio 1 d. NPD mokestiniu laikotarpiu bus taikomas tokia tvarka:
1) gyventojui, kurio su darbo santykiais arba jų esmę atitinkančiais santykiais susijusios pajamos per mėnesį neviršija minimaliosios mėnesinės algos, galiojusios einamųjų kalendorinių metų sausio 1 dieną, vieno dydžio, taikomas mėnesio NPD yra 625 EUR (pakilo nuo 540 EUR);
2) gyventojui, kurio su darbo santykiais arba jų esmę atitinkančiais santykiais susijusios pajamos per mėnesį viršija minimaliosios mėnesinės algos, galiojusios einamųjų kalendorinių metų sausio 1 dieną, vieną dydį, tačiau neviršija 1 926 EUR, taikytinas mėnesio NPD apskaičiuojamas pagal šią formulę:

Gyventojui taikytinas mėnesio NPD = 625 – 0,42 x (gyventojo mėnesio su darbo santykiais arba jų esmę atitinkančiais santykiais susijusios pajamos – minimaliosios mėnesinės algos, galiojusios einamųjų kalendorinių metų sausio 1 dieną, vienas dydis).

3) gyventojui, kurio su darbo santykiais arba jų esmę atitinkančiais santykiais susijusios pajamos per mėnesį viršija 1 926 EUR, taikytinas mėnesio NPD apskaičiuojamas pagal šią formulę:

Gyventojui taikytinas mėnesio NPD = 400 – 0,18 × (gyventojo mėnesio su darbo santykiais arba jų esmę atitinkančiais santykiais susijusios pajamos – 642).

 

Remiantis NPD formulės pakeitimais, žemiau pateikiama lentelė su pavyzdiniai GPM paskaičiavimais nuo darbo užmokesčio: 

 

2022

2023 

Bruto mėnesinis darbo užmokestis, EUR 

NPD 

GPM 

NPD 

GPM 

Neto atlyginimo padidėjimas dėl NPD pokyčio, EUR 

750,00 

533,20

43,36

625,00

25,00

18,36

1000,00 

448,20

110,36

557,80

88,44

21,92

1500,00 

278,20

244,36

347,80

230,44

13,92

2000,00 

155,56

368,89

155,56

368,89

0,00

Asmenims, kuriems nustatytas 0–25 procentų darbingumo lygis, arba senatvės pensijos amžių sukakusiems asmenims, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka yra nustatytas didelių specialiųjų poreikių lygis, arba asmenims, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka yra nustatytas sunkus neįgalumo lygis, taikomas mėnesio NPD yra 1005 EUR. Asmenims, kuriems nustatytas 30–55 procentų darbingumo lygis, arba senatvės pensijos amžių sukakusiems asmenims, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka yra nustatytas vidutinių ar nedidelių specialiųjų poreikių lygis, arba asmenims, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka yra nustatytas vidutinis ar lengvas neįgalumo lygis, taikomas mėnesio NPD yra935 EUR.  

 

Sodros tarifo pokytis pensijų kaupimo dalyviams

Pensijų kaupimo dalyviams papildomai skaičiuojamos įmokos pakyla nuo 2,7% iki 3%. Dalyviams, kuriems prieš tai buvo taikoma 3% įmoka, ji nekinta.


Žemiau pateikiami pavyzdiniai darbuotojo Socialinio draudimo įmokų paskaičiavimai nuo darbo užmokesčio, taikant progresyvų pensijų kaupimo metodą:

Bruto mėnesinis darbo užmokestis, EUR  

Darbuotojo Socialinio draudimo įmokos, pasirinkus progresyvų pensijos kaupimo metodą (19,5 % + 2,7 %) 

Darbuotojo Socialinio draudimo įmokos, pasirinkus progresyvų pensijos kaupimo metodą (19,5 % + 3 %) 

Neto atlyginimo sumažėjimas dėl papildomo pensijos kaupimo procento pokyčio, EUR  

750,00 

166,50 

168,75

2,25 

1000,00 

222,00 

225,00

3,00 

1500,00 

333,00 

337,50

4,50 

2000,00 

444,00 

450,00

6,00