article banner
Mokesčiai 2022

Mokesčių įstatymų pokyčiai 2022, aktualūs DU skaičiavimams

Mokesčių įstatymų pokyčiai, aktualūs darbo užmokesčio skaičiavimams nuo 2022 m. sausio 1 d.

Minimali mėnesinė alga (MMA) kyla iki 730 EUR

Informuojame, jog nuo 2022 m. sausio 1 d minimali mėnesinė alga (MMA) pakeliama nuo 642 EUR iki 730 EUR, o minimalus valandinis atlygis (MVA) – nuo 3,93 EUR iki 4,47 EUR.

Šis pakeitimas automatiškai taikomas darbuotojams, gaunantiems minimalų ar mažesnį nei 730 EUR mėnesinį darbo užmokestį (ar atitinkamai mažesnį nei 4,47 EUR valandinį atlygį). Minimalaus mėnesinio / valandinio atlygio padidėjimas turės įtakos minėtiems darbuotojams už 2022 m. sausio – kovo mėnesius apskaičiuojant atostoginius, ligos pašalpą ir kitus mokėjimus, kuriems naudojamas darbo užmokesčio vidurkis. Šis pakeitimas taip pat nulems, jog komandiruočių į užsienį dienpinigiai nebus apmokestinti, jei mėnesinis darbo užmokestis bus didesnis nei 1204,5 EUR ar valandinis atlygis bus didesnis nei 7,38 EUR / val. (7,3755 EUR / val.)

 

Neapmokestinamo pajamų dydžio (NPD) pokyčiai

GPM įstatymo pakeitimai liečia neapmokestinamo pajamų dydžio (toliau – NPD) skaičiavimą: nuo 2022 m. sausio 1 d. bus taikomos dvi NPD formulės, bei pakeisti NPD dydžiai.

1) gyventojui, kurio su darbo santykiais arba jų esmę atitinkančiais santykiais susijusios pajamos per mėnesį neviršija MMA, galiojusios einamųjų kalendorinių metų sausio 1 dieną, vieno dydžio (2022 metais – 730 EUR), taikomas mėnesio NPD yra 460 EUR (pakilo nuo 400 EUR);

2) gyventojui, kurio su darbo santykiais arba jų esmę atitinkančiais santykiais susijusios pajamos per mėnesį viršija MMA, galiojusios einamųjų kalendorinių metų sausio 1 dieną (2022 metais – 730 EUR), vieną dydį, tačiau neviršija 1 678 EUR, taikytinas mėnesio NPD apskaičiuojamas pagal šią formulę:

Gyventojui taikytinas mėnesio NPD = 460 – 0,26 x (gyventojo mėnesio su darbo santykiais arba jų esmę atitinkančiais santykiais susijusios pajamos – MMA, galiojusios einamųjų kalendorinių metų sausio 1 dieną, vienas dydis).

3) gyventojui, kurio su darbo santykiais arba jų esmę atitinkančiais santykiais susijusios pajamos per mėnesį viršija 1 678 EUR, taikytinas mėnesio NPD apskaičiuojamas pagal šią formulę:

Gyventojui taikytinas mėnesio NPD = 400 – 0,18 × (gyventojo mėnesio su darbo santykiais arba jų esmę atitinkančiais santykiais susijusios pajamos – 642).

Remiantis NPD formulės pakeitimais, žemiau pateikiama lentelė su pavyzdžiais:

  • Asmenims su 0–25 procentų darbingumo lygiu, arba senatvės pensijos amžiaus su dideliais specialiaisiais poreikiais arba asmenims su sunkiu neįgalumu taikomas mėnesio NPD pakyla nuo 645 EUR iki 740 EUR.

  • Asmenims su 30–55 procentų darbingumo lygiu, arba senatvės pensijos amžiaus su vidutiniais ar nedideliais specialiaisiais poreikiais, arba asmenims, su vidutiniu ar lengvu neįgalumu taikomas mėnesio NPD kyla nuo 600 EUR iki690 EUR. 

 

Sodros tarifo pokytis pensijų kaupimo dalyviams

Pensijų kaupimo dalyviams papildomai skaičiuojamos įmokos pakyla nuo 2,4% iki 2,7%. Dalyviams, kuriems buvo taikoma 3% įmoka, ji nekinta.

Žemiau pateikiami pavyzdiniai darbuotojo Socialinio draudimo įmokų paskaičiavimai nuo darbo užmokesčio, taikant progresyvų pensijų kaupimo metodą: