hero banner
Milda Mikušauskienė
Vilnius, Lietuva
Partnerė, atsakinga už apskaitos skyriaus darbą

Milda Mikušauskienė

Milda Mikušauskienė

Nuo 2013 m. Milda vadovauja Grant Thornton Baltic apskaitos skyriui ir yra atsakinga  sklandų apskaitos komandų darbą. Jos vadovaujamas skyrius klientams teikia apskaitos ir finansų paslaugas, kurios apima pilnos ar dalinės apskaitos, darbo užmokesčio apskaitos, finansinės atskaitomybės paruošimo, valdymo apskaitos, finansų valdymo paslaugas, apskaitos procesų optimizavimo paslaugas ir įvairias konsultacijas apskaitos klausimais.

Kvalifikacija
  • Sertifikuota buhalterė (ang. k. Certified public accountant)
  • Komercinė teisė, magistro laipsnis
  • Verslo administravimas, bakalauro laipsnis
Milda Mikušauskienė
Partnerė, atsakinga už apskaitos skyriaus darbą
Milda Mikušauskienė
Pažinkite mūsų darbuotojus