Milda Mikušauskienė Partnerė, atsakinga už apskaitos skyriaus darbą Vilnius, Lietuva (+370) 620 74047

Nuo 2013 m. Milda vadovauja Grant Thornton Baltic apskaitos skyriui ir yra atsakinga  sklandų apskaitos komandų darbą. Jos vadovaujamas skyrius klientams teikia apskaitos ir finansų paslaugas, kurios apims pilnos ar dalinės apskaitos, darbo užmokesčio apskaitos, finansinės atskaitomybės paruošimo, valdymo apskaitos, finansų valdymo paslaugas, apskaitos procesų optimizavimo paslaugas ir įvairias konsultacijas apskaitos klausimais.

 

 

 

 

 

Kvalifikacija
  • Sertifikuota buhalterė (ang. k. Certified public accountant)
  • Komercinė teisė, magistro laipsnis
  • Verslo administravimas, bakalauro laipsnis