article banner
Straipsnis

Vidaus sandoriams rekomenduoja 5% antkainį

EBPO atnaujino savo rekomendacijas dėl sandorių kainodaros tarp susijusių asmenų. Šiuo dokumentu reikia vadovautis ir Lietuvos bendrovėms.

Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija (EBPO) patvirtino naują Rekomendacijų dėl transakcijų kainodaros redakciją (angl. Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations), kuri pakeitė 2010 m. priimtą dokumentą. Lietuvoje kainodaros tarp asocijuotų asmenų taisykles nustato 2004 m. balandžio 9 d. Finansų ministro įsakymas Nr. 1K-123.

Vykintas Valiulis, audito bendrovės UAB „Grant Thornton Baltic“ mokesčių projektų vadovas, pažymi, jog FM įsakyme rekomenduojama vadovautis EBPO parengtomis rekomendacijomis tiek, kiek jų nuostatos neprieštarauja šių taisyklių nuostatoms. „Kadangi Finansų ministro įsakymas labai lakoniškas,tai reiškia, kad nuo šiol turi būti vadovaujamasi nauja EBPO rekomendacijų redakcija“, – teigia p. Valiulis. Kelias naujas ataskaitas dėl sandorių tarp susijusių asmenų kainodaros EBPO paskelbė 2015 m., o dabar jos perkeltos į naują taisyklių redakciją. EBPO narės, G20 valstybės jau pradėjo perkelinėti šias rekomendacijas į savo teisę, Lietuvos Finansų ministerija taip pat ruošia naują minėtų taisyklių redakciją.

Mokesčių ekspertai ragina Lietuvos bendroves sandorių kainodarą jau rengti pagal naujas taisykles, kada nereikėtų daryti dvigubo darbo. Jeigu, pavyzdžiui, prie naujų taisyklių pereis pirminės Lietuvos bendrovių įmonės.

Termino, iki kada reikia parengti kainodaros dokumentus už 2016 m., nėra, tačiau Lietuvos bendrovės sandorius tarp susijusių asmenų deklaruoja kartu su pelno mokesčio deklaracija iki 2017 m. birželio 15 d. Tikėtina, kad po šios datos sandoriais gali pradėti domėtis ir Valstybinė mokesčių inspekcija.

Nauji reikalavimai

Anot p. Valiulio, daugelis pasikeitimų skirti kovai su mokesčių vengimu. Dabar nepakanka teigti, kad kuri nors sandorio šalis prisiima tam tikras rizikas, svarbu taip pat įvertinti, kuri sandorio šalis vykdo rizikos valdymo veiksmus, turi finansinius pajėgumus prisiimti riziką ir kt. Taip pat ir kaštų pasidalinimo (angl. cost contribution) sandoriuose kiekviena tokio sandorio dalyvė turi pajėgti prisiimti jai tenkančias rizikas.

Nustatytos naujos gairės grupių viduje sudaromiems žemos pridėtinės vertės paslaugoms – tokioms paslaugoms rekomenduojamas 5% antkainis.

Sandorių tarp asocijuotų asmenų kainodaros dokumentus privalo rengti bendrovės, kurių pajamos siekia 2,9 mln. EUR.

„Kažkas Lietuvoje pamiršo nustatyti mažiausią sandorio vertę, todėl kainodaros dokumentus reikia rengti nuo pirmojo sandorio euro“, – teigia p. Valiulis. Už reikalavimų nesilaikymą atsakingam asmeniui gresia 1.400 EUR bauda.


Plačiau: http://www.vz.lt/finansai-apskaita/2017/07/27/vidaus-sandoriams-rekomenduoja-5-antkaini#ixzz4o7CqUEul