Įžvalgos

Veiksmingo įmonės valdymo užtikrinimas: Valdybos kadencijos laikymosi svarba

By:
Anastasija Žalkovskaja
insight featured image

Pasitikėjimas ir sąžiningumas sudaro įmonės sėkmingo valdymo pagrindą. Vienas iš įmonės valdymo organų – valdyba – atlieka pagrindinį vaidmenį formuojant įmonės strateginę viziją, užtikrina vadovo atskaitomybę bei veiklos skaidrumą. Tačiau dažnai pamirštame, kad valdybos įgaliojimai yra ribojami kadencijomis.

Organizacijoje veikiančios valdybos pagrindinis vaidmuo

Pagal Lietuvos teisę, valdybos posėdžiai yra centrinė vieta priimant svarbius strateginius sprendimus, užtikrinant vadovo veiklos priežiūrą, duodant pritarimą esminiams sandorius. Korporacijose, kurios veikia keliose jurisdikcijose, yra ypač naudinga įsteigti valdybą, kuri padėtų užtikrinti darnią valdymo struktūrą tarp skirtingų valstybių ir jų skirtingų teisinių sistemų. Be to, aktyvi valdyba gali padėti išvengti konfliktų ir užtikrinti bendrą korporacijos principų ir vertybių laikymąsi visose šalyse.

Teisės aktuose apibrėžta valdybos kadencija ir veikla

Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 34 straipsnio 3 dalis numato valdybos kadencijos ribą – ketveri metai. Tačiau pagal Lietuvoje nustatytą teisinį reguliavimą valdybos, kaip visumos, ir individualaus valdybos nario kadencijų skaičiaus yra neribojamas – leidžiama kitai kadencijai perrinkti visus arba tik tam tikrus valdybos narius. Kadencijos metu valdybos funkcijai priklauso nustatyti vadovo darbo sąlygas, metinį pranešimą, sprendimus dėl turto, kurio vertė didesnė nei 1/20 įstatinio kapitalo, ji vertina vadovo pateiktą medžiagą apie veiklos organizavimą, finansinę būklę, veiklos rezultatus.

Kai akcininkas pasirūpina laiku atnaujinti valdybos įgaliojimus, tai rodo ne tik teisės reikalavimų laikymąsi, bet kartu ir akcininko įsipareigojimą atsakingai organizuoti įmonės sklandų darbą. Be to, tokiu būdu parodoma, kad įmonė rūpinasi teisinga veikla, vidaus kontrolės priemonėmis. Dėl to auga ir partnerių pasitikėjimas.

Valdybos kadencijos neatnaujinimo pasekmės

Laiku nepratęsus valdybos įgaliojimų, neveikimo pasekmės gali būti rimtos. Pasibaigus kadencijos terminui, valdybos sprendimai gali būti ginčijami teisme, notarai gali atsisakyti tvirtinti sandorį, jeigu jam pritarimą davė pasibaigusios kadencijos valdyba. Tokias pat pastabas gali pareikšti ir auditorius. Be to, pamiršus laiku atnaujinti valdybos sudėtį gali negalioji vadovų civilinės atsakomybės draudimo sąlygos.

Raginimas proaktyviam valdymui

Mes proaktyviai stebime klientų valdybos kadencijų įgaliojimų trukmę ir iš anksto atkreipiame dėmesį, kuomet ateina laikas priimti sprendimus dėl valdybos kadencijos atnaujinimo. Tokiu būdu užtikriname, kad klientai gali susitelkti į verslo sprendimų priėmimą, o mes užtikriname tų sprendimų teisinę atitiktį. Kviečiame susisiekti ir pasikalbėti apie tai, kaip Grant Thornton Baltic teisinių paslaugų skyrius gali padėti siekti Jūsų tikslų ir iš pirmų rankų įsitikinti sklandžiu ir maloniu bendradarbiavimu su mumis. Mes didžiuojamės, turėdami 9.1/10 klientų pasitenkinimo rodiklį.

GRANT THORNTON BALTIC NAUJIENLAIŠKIS

Prenumeruokite GTB naujienlaiškį

Prenumeruokite audito, apskaitos, mokesčių, teisės ir verslo konsultacijų naujienas. Pirmieji el. paštu gaukite Grant Thornton Baltic naujienas, ekspertų patarimus, profesionalias įžvalgas verslui ir informaciją apie renginius.