article banner
Naujienos

Esminiai mokesčių pokyčiai Lietuvoje nuo 2021 m.

Pelno mokesčio pakeitimai

 • Nuo 2021 m. sausio 1 d. penkeriems metams (2021-2025) įsigalioja pelno mokesčio lengvata labai stambioms investicijoms (taikoma ne ilgiau negu 20 metų nuo stambaus projekto investicijų sutarties įsigaliojimo dienos). Pagrindinės lengvatos taikymo sąlygos:

1) Ne mažiau kaip 150 darbuotojų provincijoje arba ne mažiau kaip 200 darbuotojų Vilniuje;

2) Investicijos suma ne mažiau kaip 20 mln. EUR provincijoje, arba ne mažiau kaip 30 mln. EUR Vilniuje;

3) Ne mažiau kaip 75% pajamų turi sudaryti pajamos iš duomenų apdorojimo, interneto serverių paslaugų (prieglobos) ir susijusios veiklos, arba pajamos iš apdirbamosios gamybos.

 • Siekiant didesnio teisinio aiškumo, buvo pataisytos Pelno mokesčio įstatymo 5 straipsnio 2 dalies nuostatos, kurios reglamentuoja lengvatinio 5 procentų tarifo taikymą. Įstatymo pakeitimu aiškiai nustatoma, kad lengvatinis 5 procentų pelno mokesčio tarifas negali būti taikomas, kai nustatyti susiję vienetai atitinka bent vieną iš nustatytų kriterijų, t. y. jų bendras vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius viršija 10 žmonių ir (arba) mokestinio laikotarpio bendros pajamos viršija 300 000 eurų.

PVM pokyčiai

 • PVM įstatymo pasikeitimai nuo 2021-07-01 susiję su elektronine prekyba.
 1. ES vidaus nuotolinei prekybai pradedama taikyti speciali vieno langelio sistema (OSS)

Vietoje MOSS (angl. „mini one stop shop“) „vieno langelio“ sistemos elektroninėms prekėms bei paslaugoms įvedama vieno langelio sistema (OSS) fizinėms prekėms. Nuo 2021-07-01 bus leidžiama įmonėms PVM mokėtojoms užsiregistruoti tik vienoje ES šalyje narėje, kuri surinks ir kitoms valstybėms paskirstys joms pagal pardavimus priklausantį PVM.

 1. Viena prekybos į ES apyvartos riba, kurią viršijus PVM turės būti mokamas vartojimo valstybėje

Numatyta bendra ES vartotojams kitose valstybėse teikiamų telekomunikacijų, radijo ir televizijos transliavimo, el. paslaugų bei siunčiamų prekių metinės apyvartos riba - 10 tūkst. Eur. Panaikinamos individualios nuotolinės prekybos ribos ES valstybėse (Lietuvoje buvusi 35 tūkst. Eur riba).

 1. Importo PVM pokyčiai nedidelės vertės prekių siuntoms iš ne ES

Panaikinama importo PVM lengvata taikyta smulkioms prekėms, kurių vertė buvo mažesnė nei 22 Eur – PVM bus taikomas nuo pirmo cento, PVM sumokant (pirkėjo) valstybei.

Panaikinus importo PVM lengvatos taikymą smulkioms prekių siuntoms, PVM surinkimui importuojant nedidelės vertės siuntas (kurių vertė neviršija 150 Eur) galės naudotis specialiomis schemomis.

 • Pokyčiai finansų įstaigoms dėl bendros PVM sąskaitos faktūros

Nuo 2021 m. sausio 1 d. ne tik bankai ir kredito įstaigos, bet ir finansų įstaigos turės teisę per kalendorinius metus išrašyti vieną bendrą PVM sąskaitą faktūrą už suteiktas PVM neapmokestinamas finansines paslaugas, nurodytas PVM įstatymo 28 straipsnyje.

Ši nuostata taikoma paslaugoms, kurios suteiktos nuo 2021-01-01, bendra sąskaita faktūra išrašoma ne vėliau kaip iki kitų metų, einančių po metų, kuriais buvo suteiktos paslaugos, sausio mėn. 10 d.

Mokesčių administravimo pokyčiai

Nuo 2021m. pradeda galioti nauja mokesčių administravimo įstatymo redakcija pagal kurią:

 • Permokėti mokesčiai Sodrai bus perkeliami VMI, jei yra nepriemoka dėl mokesčių mokamų VMI;
 • Permokėti mokesčiai VMI bus perkeliami Sodrai, jei yra nepriemoka dėl mokesčių mokamų Sodrai.

Jei mokesčių mokėtojas norės susigrąžinti permokėtus mokesčius iš VMI, o Sodroje bus nepriemoka, jam bus grąžinta tik ta suma, kuri liko po įsiskolinimo Sodrai padengimo, ir atvirkščiai.

Pakeitimo įstatymas čia.

Iki 2021 m. balandžio 30 d. pratęsiamas mokestinės pagalbos priemonių taikymą nuo COVID– 19 pandemijos nukentėjusiam verslui bei gyventojams.

VMI sudarė naują pandemijos paveiktų bendrovių sąrašą, kurioms nebus skaičiuojamos palūkanos ir nebus imtasi mokesčių susigrąžinimo veiksmų iki balandžio 30 dienos ir dar dviejų mėnesių.

Šie mokesčių mokėtojai per 2 mėnesius (iki 2021 m. birželio 30 d.) galės kreiptis į mokesčių administratorių ir sudaryti mokestinės paskolos sutartį be palūkanų, atidedant arba išdėstant iki 2021 m. balandžio 30 d. susidariusią mokestinę nepriemoką, be to, šiuos du mėnesius jiems nebus skaičiuojami delspinigiai ar pradedami mokesčių išieškojimo veiksmai. Mokesčių mokėtojams, kurių veiklos nebus apribotųjų sąraše, mokestinės pagalbos priemonės galioja iki 2021 m. vasario 28 d.

Svarbu paminėti, kad socialinio draudimo įmokas administruoja kita institucija (SODRA), todėl reikia atskirų motyvuotų prašymų atidėti mokėjimus ir (arba) netaikyti baudų.

Naujas įmonių sąrašas čia.

Privalomas pranešimas apie praneštinus tarpvalstybinius susitarimus

Iki 2021 m. vasario mėn. pabaigos įmonės ir tarpininkai turės pranešti VMI apie tarpvalstybinius galimai su mokesčių vengimu susijusius susitarimus, sudarytus nuo 2018 m. birželio mėn. Vėliau prievolė pranešti taip pat galios, jos nesilaikymas bus sankcionuojamas administracinių nusižengimų kodekso nustatytomis baudomis iki 6 000 EUR. Pažymėtina, kad ši tvarka įsigalioja visoje Europos Sąjungoje, o Lietuva pasirinko vieną iš racionaliausių įgyvendinimo būdų.

Daugiau informacijos čia.

Mokestis už aplinkos teršimą

Nuo 2021 m. padidinami mokesčio už aplinkos teršimą tarifai, taip pat sugriežtinama kontrolė, reikalavimai monitoringą atliekantiems subjektams bei plečiama atsakomybės už taršos prevencijos reikalavimų pažeidimus, įvedama „nuslėptos taršos“ sąvoka.

Daugiau informacijos čia.

Minimalus darbo užmokestis

 • Informuojame, kad Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. spalio 14 d. nutarimu Nr. 1114 „Dėl minimaliojo darbo užmokesčio“ padidinamas minimalus darbo užmokestis (MMA) ir jis nuo 2021-01-01 bus lygus 642 Eur (2020 m. MMA - 607 Eur) bei atitinkamai padidinamas ir minimalus valandinis atlygis (MVA) iki 3,93 Eur (2020 m. MVA - 3,72 Eur).

Akcizų tarifų padidėjimas nuo 2021 m. kovo 1 d.

 • Specifiniams elementams akcizo tarifas 69,4 eurų (vietoje 65,7 eurų) už 1 000 cigarečių. Tačiau kombinuotasis tarifas (t. y. specifinio ir vertybinio elementų suma) turi būti ne mažesnis kaip 115,5 euro (vietoje  108,5 eurų) už 1 000 cigarečių.
 • Cigarams ir cigarilėms akcizo tarifas 55 eurų už kilogramą produkto (vietoje 48 eurų);
 • Rūkomajam tabakui akcizo tarifas 90 eurų už kilogramą produkto (vietoje 78,5 eurų);
 • Neapdorotam tabakui akcizo tarifas 90 eurų už kilogramą produkto (vietoje 78,5 eurų)

Gyventojo pajamų mokesčio pokyčiai

 • Lentelėje žemiau pateikiama palyginamoji informacija apie pajamų mokesčio pokyčius nuo 2021 m.

 

Standartinis GPM

Progresyvus GPM

Kada taikomas progresyvus GPM tarifas?

Iki 2020-01-01

20%

32%

Darbo užmokesčio pajamų daliai viršijančiai 84 VDU (t. y. viršijančiai 104 278 Eur) *

Nuo 2021-01-01

20%

32%

Darbo užmokesčio pajamų daliai viršijančiai 60 VDU (t. y. viršijančiai 81 162 Eur) *

* ligos, motinystės, tėvystės, vaiko priežiūros, ilgalaikio darbo išmokos neįskaitomos į pajamas, nuo kurių skaičiuojamas progresyvus GPM tarifas

Kainodaros taisyklių pokyčiai

Finansų Ministro įsakymu priimti kainodaros taisyklių pakeitimai, kurių dalis įsigaliojo nuo 2020 m., o dalis – 2021 m.:

 1. ,,Mažos pridėtinės vertės“ paslaugoms leidžiamas 5% antkainis.
 2. Įvedama ,,sunkiai nustatomos vertės nematerialiojo turto“ sąvoka.
 3. Keičiamas pelno padalijimo metodo taikymas.
 4. Naikinama prievolė rengti kainodaros dokumentaciją, jei sandoriai sudaromi tik su kitais LT mokesčių mokėtojais.

Priminimas apie duomenų teikimą SAF-T formatu

Primename, kad pelno siekiantys ūkio subjektai, kurių 2017 m. pardavimo pajamos viršijo 300 tūkst. eurų, turi būti pasirengę buhalterinės apskaitos dokumentų duomenis už 2019 metus pateikti mokesčių administratoriui standartinėje apskaitos duomenų rinkmenoje, SAF-T formatu. Pareiga teikti duomenis SAF-T formatu už vėlesnius nei 2019 metus šioms įmonėms išliks, jei tikrinamuoju laikotarpiu jų pajamos taip pat viršys 300 tūkst. eurų.