Darbdavio mokesčiai

8 mokesčių metodai tarptautinėms IT sektoriaus įmonėms

insight featured image
Dėl didelės konkurencijos geriausių talentų daugelis technologijų ir telekomunikacijų įmonių ieško užsienyje. Šių sektorių darbuotojai labiau linkę būti nepriklausomi nuo darbo vietos. Tiesą sakant, neseniai atlikta Grant Thornton International darbo aplinkos apklausa parodė, kad net 72 % darbuotojų yra nutolę nuo savo įmonės, o daugiau nei pusė retai lankosi biure.
Contents

Daugelis technologijų įmonių jau mąsto pasauliniu mastu. „Šis sektorius iš esmės yra pasaulinis, o daugelis IT įmonių nuo pat pradžių yra tarptautinės – ypač programinės įrangos įmonės, kurios gali parduoti internetu ir pristatyti per URL“, – sakė Grant Thornton technologijų ir telekomunikacijų pramonės JAV vadovas Steve Perkins. „Įmonės gali pasitelkti tarptautinę darbo jėgą, kad galėtų greitai plėstis į naujas regionines klientų rinkas."

Jei jūsų darbuotojai yra nutolę, jūsų potencialių kandidatų skaičius gali apimti visą pasaulį. Tačiau įmonės turi suprasti kiekvienos unikalios geografijos mokesčių pasekmes. „Jie turi naršyti po regionus, jurisdikcijas, šalis ir įvairius kitus veiksnius“, - sakė Perkins. Darbo būklės tyrime daugiau nei pusė technologijų ir telekomunikacijų darbuotojų teigė, kad jau atliko tam tikrus tyrimus.

Įdarbinant tarptautinius talentus kyla įvairių mokesčių rizikų, o kai kurios yra ypač svarbios:

 • Pelno mokestis: naujai priimamas darbuotojas, dirbantis nuotoliniu būdu kitoje šalyje, gali sukurti pelno mokesčio įpareigojimą, net jei jūsų įmonė ten neturi padalinio toje šalyje.
 • Darbdavio mokesčiai: gali būti prievolė registruotis mokesčių inspekcijoje, tvarkyti darbo užmokestį, apskaičiuoti ir pervesti mokesčius šalyje, kurioje darbuotojas gyvena. Tai gali apimti tos šalies darbo mokesčius ir socialinio draudimo įmokas.
 • Darbuotojo mokesčiai: darbuotojo mokesčių tvarka gali skirtis ir apimti naujus įsipareigojimus, jeigu jo gyvenamoji vieta skiriasi nuo įdarbinančios įmonės šalies.

Kai suprasite mokestinę aplinką konkrečiam darbuotojui ir jo lokacijai, turite apsvarstyti, kuris metodas geriausiai tinka jūsų mokesčių prievolėms įgyvendinti.

8 metodai tarptautinėms IT sektoriaus įmonėms:

 1. Užregistruoti įmonę užsienyje: Jei radote kandidatą šalyje, kurioje neturite vietinės įmonės, išsiaiškinkite, ar naujojo įdarbinimo nuotolinio darbo susitarimai gali tapti priežastimi jūsų įmonės apmokestinimui. Jei taip, jūsų įmonės pelnas gali būti apmokestinamas toje šalyje, kartu su reikalavimu registruotis ir pateikti mokesčių deklaracijas. Atminkite, kad tai paskatins vietinius įpareigojimus, pvz., reikalauti, kad būtų tvarkomas darbo užmokestis, išskaičiuojami mokesčiai ir mokamos vietinės darbdavio ir darbuotojo socialinės įmokos. Vietinių mokestinių prievolių išmanymas gali jums padėti konkuruoti ir pritraukti daugiau talentų toje šalyje.

 2. Pasamdyti asmenį savo šalyje: Šalyje, kurioje jau jau turite įmonę, galite pasamdyti naują darbuotoją nuotoliu. Tačiau tai jums gali sukurti papildomų vietinių mokesčių.

 3. Sukurti naują įmonę užsienyje: Jūsų įmonė gali nuspręsti sukurti ir registruoti naują įmonės subjektą užsienio šalyje, atsižvelgdama į įvairius veiksnius, įskaitant naujų darbuotojų skaičių šalyje. Kaip ir minėtas pirmasis metodas, tai paskatins naująją įmonę laikytis vietinių įstatymų, susijusių su ataskaitų teikimu ir kita įstatymine baze. Taip pat apsvarstykite reikalingas vietines socialines įmokas.

 4. Naujasis darbuotojas prisiima visus įsipareigojimus ir mokestinės prievolės įgyvendinimą: Gali būti šalių, kuriose darbdavio įmonių ir privataus sektoriaus teisės yra ribotos, todėl draudžiama registruoti ir valdyti vietinio darbo užmokesčio procesą. Esant tokiai aplinkybei, svarbu suprasti poveikį darbuotojui ir administravimo naštą, kurią darbuotojui gali tekti prisiimti.

 5. Pasamdyti rangovą, o ne darbuotoją: Kai šalyje neturite vietinės įmonės, gali kilti pagunda ką nors įdarbinti nepriklausomu rangovu, o ne darbuotoju. Gali susidaryti klaidingas supratimas, kad nepriklausomas rangovas neprivalo vykdyti jūsų įmonės mokesčių įsipareigojimų, tačiau nuo užduoties esmės priklauso, ar rangovo susitarimas yra tinkamas, ar vis tik asmuo gali būti laikomas darbuotoju.

 6. Kreiptis pagalbos į profesionalią įdarbinimo agentūrą: Darbdavys gali nuspręsti pasitelkti trečiosios šalies įdarbinimo agentūrą, kad įdarbintų asmenį ir išnuomotų jį atgal įmonei už tam tikrą mokestį. Šis susitarimas leidžia agentūrai prisiimti teisinę, mokesčių ir darbo užmokesčio laikymosi naštą darbdavio vardu. Agentūros siūlo potencialiai greitą, bet brangesnį sprendimą laikiniems ar ilgalaikiams darbuotojams šalyse, kuriose jūsų įmonė nenori kurti naujos įmonės. Tačiau būtinai atsižvelkite į galimą mokesčių riziką įmonei ir darbuotojų patirtį naudojant agentūras.

 7. Nuspręsti naudoti „skaitmenines klajoklių“ vizas: Tokios šalys kaip Kosta Rika, Rumunija ir Graikija naudojasi galimybe dirbti iš bet kurios vietos įvedusios „skaitmenines klajoklių“ vizas. Šios vizos leidžia asmenims gyventi šalyje ilgesnį laiką be sudėtingesnių vizų reikalavimų. Nors šie susitarimai yra patrauklūs tiek darbuotojams, tiek savarankiškai dirbantiems asmenims, jie dažnai neapima jokių nuostatų, atleidžiančių asmenį arba įdarbinančią įmonę nuo mokesčių.

 8. Nieko nedaryti: tiek įmonė, tiek darbuotojas dažnai turi įsipareigojimų tvarkyti darbuotojo mokesčius užsienio šalyje. Jei darbuotojai vykdo savo įsipareigojimus, pateikia deklaracijas ir moka mokesčius, darbdavys, nusprendęs nesiimti jokių veiksmų užsienio jurisdikcijoje, gali būti matomas užsienio šalies mokesčių institucijoms. Taigi, įmonei būdinga rizika neįvertinti ir nesuprasti galimos rizikos užsienio šalyje, kurioje ji kam nors moka už darbą.

Daugelis šalių reikalauja dokumentų, patvirtinančių įmonės sandorių kainodaros politiką. Atsiradus žmogiškiesiems ištekliams kitoje šalyje, gali prireikti pakeisti vidinę kainodarą ir pakoreguoti apskaitos sistemas, kad atitiktų naują politiką.

 

Plačiau susipažinkite su Grant Thornton Tech CFO tyrimu