hero banner
Laimė Jablonskienė
Klaipėda, Lietuva
Partnerė, atsakinga už Klaipėdos filialo veiklą

Laimė Jablonskienė

Laimė Jablonskienė

Laimė, vadovaujanti Grant Thornton Baltic Klaipėdos filialui, yra sukaupusi daugiau nei 20 metų patirties audito srityje dirbant tiek su Lietuvos, tiek su užsienio įmonėmis. 30 metų akademinės patirties dėstant Lietuvos aukštosiose mokyklose. Laimės profesinė kvalifikacija: finansinių ataskaitų, paruoštų pagal Tarptautinius finansinių ataskaitų standartus (TFAS) ir Lietuvos Verslo apskaitos standartus (VAS) auditai, projektų finansuojamų ES struktūrinių fondų lėšomis auditai, finansinė apskaita, biudžetų ir pinigų srautų planavimas ir kontrolė, finansinė analizė ir prognozavimas.

Laimė sėkmingai dirba su daugeliu klientų, suteikiant jiems audito bei konsultacijų paslaugas, analizuojant jų veiklą bei patariant finansinės apskaitos, mokesčių, finansinės analizės bei valdymo klausimais.

Laimė aktyviai dalyvauja visuomeninėje profesinėje veikloje Lietuvos auditorių rūmuose, o taip pat priklauso Vakarų regiono Verslo moterų tinklui.

 

 

Kvalifikacija
  • Ekonomika, magistro laipsnis
  • Atestuota auditorė
Services
Connect
Laimė Jablonskienė
Partnerė, atsakinga už Klaipėdos filialo veiklą
Laimė Jablonskienė
Pažinkite mūsų darbuotojus