Tax advisory

Mokesčių naujienos

insight featured image
Aktualiausi mokesčių pakeitimai svarbūs verslui. Kviečiame susipažinti su mokesčių konsultacijų specialistų paruoštomis įžvalgomis.
Contents

 

PVM atskaita elektromobiliams nuo 2023-01-01

Nuo 2023-01-01 įsigalios PVM įstatymo 62 straipsnio pakeitimai, leidžiantys PVM atskaitą M1 klasės elektromobiliams, kurių vertė neviršija 50 000 EUR (įsk. PVM).

Daugiau informacijos

 

PVM lengvatinio 9 % tarifo pratęsimas maitinimo, atlikėjų ir sporto paslaugoms

2022-11-17 Seimas priėmė PVM įstatymo 19 str. 3 d. pakeitimus. Svarbiausias pokytis – restoranams, kavinėms, maitinimo įstaigoms pratęsiama 9 % PVM tarifo lengvata iki 2023-12-31. Tuo tarpu 9 % PVM tarifo taikymas atlikėjų (aktorių, daininkų ir kt.) teikiamoms atlikimo paslaugoms, bei sporto renginių ir sporto klubų lankymui, pratęstas iki 2023-06-30.

Daugiau informacijos

 

Akcinių bendrovių įstatymo supaprastinimai

2022-11-17 Seimas paskelbė Akcinių Bendrovių Įstatymo pataisas. Pokyčių esmė, be kita ko:
1. Minimalus UAB įstatinio kapitalo dydis sumažintas nuo 2 tūkst. 500 eurų iki 1 tūkst. eurų;
2. Patvirtinta galimybė akcininkams dalyvauti visuotiniuose akcininkų susirinkimuose nuotoliniu būdu. Tai lemia galimybę organizuoti akcininkų susirinkimus nuotoliniu būdu.

Daugiau informacijos

 

Mokesčių administravimo įstatymo pakeitimai

2021-12-14 Seimas priėmė MAĮ projektą, dėl 2, 401, 81 straipsnių ir pakeitimo ir įstatymo papildymo 613. Pakeitimų tikslas yra sustiprinti galimybes mokesčių administratoriui kovoti su PVM sukčiavimu.
613 straipsnyje nustatomi nauji reikalavimai:
- mokėjimo paslaugų teikėjams atsiranda nauja per juos vykdytų tarptautinių mokėjimo operacijų įrašų kaupimo ir saugojimo bei mokėjimo įrašų duomenų pateikimo Valstybinei mokesčių inspekcijai prievolė;
- mokėjimo paslaugų teikėjai (tiek gavėjo, tiek mokėtojo) privalo saugoti mokėjimo įrašus 3 kalendorinius metus nuo kalendorinių metų, kuriais įvykdyta tarptautinė mokėjimo operacija, pabaigos.

Daugiau informacijos

Taip pat, VMI paskelbė internetinės prekybos vietoms (skaitmeninėms platformoms) privalomų teikti duomenų teikimo tvarką nuo 2023-01-01.

Daugiau informacijos

Daugiau informacijos

 

Akcizų įstatymo pakeitimai

2022-07-01 akcizų įstatymas papildomas 19 straipsnio 1 dalies 9 punktu, kuriame nustatoma, kad nuo akcizų atleidžiamos akcizais apmokestinamos prekės, už kurias atsiranda prievolė mokėti akcizus, jeigu jos yra skirtos kitos Europos Sąjungos valstybės narės ginkluotosioms pajėgoms ar jas lydintiems civiliams darbuotojams naudoti, kai šios pajėgos dalyvauja gynybos operacijose, kurios įgyvendinamos vykdant Europos Sąjungos veiklą pagal bendrą saugumo ir gynybos politiką.

Daugiau informacijos

 

Mokestinės pagalbos priemonės nukentėjusiems nuo energetikos krizės

Juridiniai asmenys arba fiziniai asmenys, vykdantys individualią veiklą, iki 2023 vasario 28 d. gali pateikti paraišką mokestinei pagalbai per ManoVMI portalą. Jeigu asmuo atitiks VMI numatytus kriterijus, mokestinei nepriemokai, susidariusiai nuo 2022 m. spalio 7 d. iki 2023 m. balandžio 30 d., nebus vykdomas išieškojimas.

Daugiau informacijos

 

Nutarimo dėl importuojamų prekių pakeitimai

2022-09-07 Vyriausybė priėmė nutarimo dėl importuojamų prekių neapmokestinimo importo pridėtinės vertės mokesčiu pokyčius, šie pokyčiai įsigaliojo nuo 2022-09-10. Esminis pokytis:
• Prie importuojamų asmeninių daiktų, kuriems netaikoma PVM lengvata sąrašo, nurodytų taisyklių 4 punkte, pridėtas naujas daiktas – komercinės transporto priemonės, taip pat transporto priemonės, kurios naudojamos tiek asmeniniais, tiek komerciniais tikslais.

Daugiau informacijos

Daugiau informacijos

 

Priminimas apie anksčiau priimtų pelno mokesčio pakeitimų artėjantį įsigaliojimą 2023-01-01

1. Nuo 2023-01-01 įsigalios nauja Pelno mokesčio (PM) specialioji mokestinės tvarkos neatitikimų priežasties panaikinimo taisyklė. Ši taisyklė panaikins vieną iš mokestinių tvarkos neatitikimų susidarymo priežasčių – skirtingą apmokestinamojo vieneto (hibridinio subjekto) teisinį reglamentavimą ar traktavimą – ir tokiu būdu bus išvengiami mokestinės tvarkos neatitikimai.

2. PMĮ 58 straipsnio pakeitimu nustatyta, kad vykdant stambų projektą lengvatinis pelno mokesčio režimas atitinkamoms pajamoms iš intelektinės nuosavybės turto naudojimo gali būti taikomas tik tiems pelno mokesčio mokėtojams, kurie faktiškai vykdo veiklą, susijusią su moksliniais tyrimais ir eksperimentine plėtra.

Daugiau informacijos

 

Siūlomas patikslintas Nekilnojamojo turto mokesčio projektas nuo 2026 m.

Finansų ministerija paskelbė teiksianti patikslintą nekilnojamojo turto (NT) mokesčio įstatymo projektą, kuriuo siūloma, kad gyventojai NT mokestį už gyvenamąjį būstą mokėtų tik jei jo vertė viršija tos savivaldybės NT verčių medianą. Mokestis būtų mokamas tik nuo vieną medianą viršijančios būsto vertės, taikant 0,06% tarifą (iki dviejų medianų vertės), o jei vertė viršytų dvi medianas – būtų taikomas 0,1% tarifas. Numatoma, kad tokie pakeitimai įsigaliotų nuo 2026 m.

Daugiau informacijos