LT EN

Teisė

„Grant Thornton“ – tai komercinis pavadinimas, kuriuo įmonės „Grant Thornton“ narės teikia audito, mokesčių ir konsultavimo paslaugas savo klientams ir (arba) kuris reiškia vieną ar kelias įmones nares, jei to reikalauja kontekstas. „GTIL“ reiškia „Grant Thornton International Ltd (GTIL)“.

Grant Thornton Baltic UAB yra įmonė GTIL narė. GTIL ir kiekviena įmonė GTIL narė yra atskiras juridinis subjektas. GTIL – tai veiklos nevykdanti tarptautinė skėtinė organizacija, įkurta Anglijoje ir Velse kaip privati ribotos atsakomybės garantinė bendrovė. GTIL neteikia paslaugų savo vardu arba kokiu nors kitu būdu. Paslaugas teikia įmonės narės. GTIL ir įmonės jos narės nėra vienos kitų atstovės, negali vienos kitų įpareigoti bei nėra atsakingos už kitų įmonių veiksmus arba aplaidumą.

Pavadinimas „Grant Thornton“, „Grant Thornton“ logotipas, įskaitant „Mobius“ simbolį / įrenginį, ir moto „Instinct for Growth“ yra GTIL prekių ženklai. Visos autorių teisės priklauso GTIL, įskaitant „Grant Thornton“ logotipo autorių teises; visos teisės saugomos.