Seminaras: Mokesčių sistemos pokyčių apžvalga (Lietuvos PVM ir Pelno mokesčio naujovės, Estijos ir Latvijos mokesčių sistemos pakeitimai)

Lapkričio 15 d., trečiadienį, Estijos ambasadoje Vilniuje vyks seminaras ,,Mokesčių sistemos pokyčių apžvalga (Lietuvos PVM ir Pelno mokesčio naujovės, Estijos ir Latvijos mokesčių sistemos pakeitimai)". Seminare audito, apskaitos ir konsultacijų įmonės Grant Thornton Baltic konsultantai dalinsis žiniomis ir įžvalgomis apie Lietuvos PVM ir Pelno mokesčio naujoves,  apžvelgs Estijos ir Latvijos mokesčių sistemos pasikeitumus.

Seminaro organizatoriai: Grant Thornton Baltic UAB, Estijos prekybos rūmai Lietuvoje, Latvijos įmonių rūmai.

Vieta: Estijos ambasada Vilniuje, Mickevičiaus 4a

Laikas: 15 Lap 2017 09:30 - 12:15

 

PROGRAMA

9:00 - 9:30 Registracija. Pasitikimo kava.

9:30 - 10:00 Pridėtinės vertės mokesčio naujienos

 • Tarybos įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 1042/2013 nuostatos dėl paslaugų, susijusių su nekilnojamuoju turtu
 • Dėl dovanų kuponų apmokestinimo PVM
 • Europos Sąjungos Teisingumo Teismo (ESTT) išaiškinimas byloje C-288/16 dėl tiesiogiai su prekių eksportu ar importu susijusių paslaugų
 • Garantijos pratęsimo apmokestinimo pakeitimai
 • Transporto bilietų perpardavimo PVM aspektai
 • Kiti svarbūs PVMĮ pakeitimai
 • Naujų esminių ESTT bylų apžvalga ir jų įtaka
 • Europos Komisijos planuojama PVM reforma

10:00 - 10:15 Klausimų-atsakymų sesija

10:15 - 10:30 Pertrauka

10:30 - 11:00 Pelno mokesčio naujienos. Pokyčiai vykstantys Lietuvos mastu  

 • Naujausi pelno mokesčio įstatymo ir jo komentaro pakeitimai
 • Vyriausybės planuojami pelno mokesčio įstatymo pakeitimai (mokesčių reforma)

11:00 - 11:15 Pelno mokesčio naujienos. Pokyčiai vykstantys tarptautiniu mastu

 • EBPO ir ES prieš mokesčių vengimą nukreiptų priemonių (BEPS, CBCR, Anti Tax Avoidance Directive ir kt.) apžvalga
 • Nauja 2017 m. EBPO rekomendacijų dėl kainodaros tarp asocijuotų asmenų redakcija – esminiai aspektai, į ką būtina atkreipti dėmesį:
  • Palengvinimai mažos pridėtinės vertės paslaugų („low value-added intra-group services“) atvejais;
  • Naujos rizikos vertinimo gairės ir jų įtaka kaštų pasidalinimo („cost-contribution arrangements“), nematerialiojo turto („intangibles“) sandorių atvejais;
  • Populiarus Lietuvoje „gamintojo pagal užsakymą“ („contract manufacturer“) profilis ir pakankamo pelningumo iššūkis kylant darbo užmokesčio ir kt. kaštams Lietuvoje.

11:15 - 11:30 Pertrauka

11:30 - 12:00 Estijos ir Latvijos mokesčių sistemos pokyčių apžvalga 

 • Estijos mokesčių sistemos pokyčių apžvalga
 • Latvijos mokesčių sistemos pokyčių apžvalga

12:00 - 12:15 Klausimų-atsakymų sesija. Seminaro aptarimas

 

Papildoma informacija

Registracija vykdoma iki lapkričio 13 d.

Dalyvio mokestis: 25 Eur. vienam dalyviui.

Mokėjimo rekvizitai:

Estonian Chamber of Commerce in Lithuania
Company code 302334902
Bank account LT98 7044 0600 0696 2837
AB SEB bank, bank code 70440
SWIFT CBVILT2X


Daugiau informacijos apie seminarą:

Grant Thornton Baltic UAB Rinkodaros ir komunikacijos vadovė
Kristina Rakauskaitė
+370 686 53360, kristina.rakauskaite@lt.gt.com

Estonian Chamber of Commerce in Lithuania vykdančioji direktorė
Kaire Varma-Gilys
+370 686 44040, kaire@estcham.lt

Ekspertai
Vykintas Valiulis Grant Thornton Baltic UAB Mokesčių projektų vadovas
Virginija Guleva Grant Thornton Baltic UAB Mokesčių projektų vadovė
Tatjana Erdman Grant Thornton Baltic UAB Mokesčių konsultantė

Grant Thornton Baltic UAB, Estijos prekybos rūmai Lietuvoje, Latvijos įmonių rūmai
 • Estijos ambasada Vilniuje, Mickevičiaus 4a
Tel: +370 686 53360 Contact: