hero banner

Dovilė Geštautienė

Dovilė turi daugiau nei 10-ies metų patirtį atliekant finansinius, atitikties ir veiklos auditus įvairiuose sektoriuose pagal ISA, ISSAI ir INTOSAI gaires. Vertino audituojamo subjekto veiklos atitiktį teisės aktams ir/ar kitiems reikalavimams bei puikiai išmano šalies norminių teisės aktų reguliavimą.

Kvalifikacija
  • Sertifikuota vidaus auditorė
  • Vadybos ir verslo administravimo magistras
Meet our People