hero banner

Daugiau kaip 10 metų Dovilė dirbo advokatų kontoroje konsultuodama Lietuvos ir užsienio bendroves valdymo ir veiklos klausimais, atstovaudama klientų interesus derybose, valstybės institucijose ir teisme. Dovilė taip pat yra patyrusi verslo ginčų ekspertė.

Nuo Bendrojo duomenų apsaugos reglamento įsigaliojimo Dovilė intensyviai dirba duomenų apsaugos srityje, nuolat dalyvauja kuriant ir tobulinant klientų atitikties duomenų apsaugos reikalavimams procedūras, vykdo duomenų apsaugos pareigūno funkcijas, aktyviai domisi atitikties klausimais kitose reguliuojamose srityse.

Skaityti toliau
Meet our People