Vidaus auditas yra objektyvus užtikrinimo ir konsultavimo darbas, kurio tikslas - pridėtinės vertės kūrimas ir organizacijos veiklos tobulinimui. Tai gali padėti organizacijai įgyvendinti strateginius tikslus, taikant sistemingą, disciplinuotą požiūrį į rizikos valdymo, kontrolės ir valdymo procesų efektyvumo vertinimą ir gerinimą.

Grant Thornton Baltic vidaus audito specialistai suteikia organizacijoms objektyvų požiūrį į rizikos valdymą ir vidaus kontrolės procesus. Mūsų  paslaugų tikslas - vidaus audito funkcijoms pagerinti klientų veiklos rezultatus ir veiklos efektyvumą bei suteikti naudos jų organizacijoms. 

Mūsų vidaus audito paslaugas teikiantys ekspertai padeda įmonėms sustiprinti vidaus audito funkciją ir gali pateikti platų sprendimų spektrą įmonėms, siekiančioms stiprinti vidaus kontrolę. Mes galime padėti organizacijoms:

  • Vidaus auditas ir vidaus audito konsultacijos;
  • Efektyvių valdymo sistemų kūrimas;
  • Įvairių įmonės verslo procesų kokybės peržvalgos;
  • Įmonės vidaus kontrolės / audito skyriaus funkcijų perėmimas;
  • Rizikos valdymas;
  • Konsultacijas dėl vidaus kontrolės stiprinimo;
  • Kokybės valdymo sistemos;
  • Specializuoti auditai.

Siųsti užklausą

Ekspertas Milda Lapinskaitė

Teisės konsultantė

Sužinokite daugiau