Teikdami kompleksines paslaugas, apimančias teisinę, mokestinę ir finansinę pagalbą, turime galimybę atlikti išsamų planuojamos įsigyti ar parduodamos įmonės būklės ir potencialių rizikų vertinimą (turto ir įsipareigojimų santykį, prievolių įvykdymo užtikrinimo įsipareigojimus, galimus ieškinius ir kt.).

Mūsų ekspertai gali parengti išsamią rašytinę atskirų klausimų, kylančių priimant verslo sprendimus analizę (pavyzdžiui nekilnojamojo turto pirkimo-pardavimo sandorių, siekiant įvertinti aplinkosauginius įsipareigojimus, atskirų kategorijų prekių ir paslaugų pirkimo-pardavimo sandorių ir kt.), kurioje atkreipia dėmesį į visus reikiamus įvertinti aspektus, galinčius kilti klausimus ar problemas.

 

Siųsti užklausą