article banner

Pelno mokestis, lengvatų taikymas

Mes analizuojame, ar bendrovės gali taikyti pelno mokesčio lengvatas ir sumažinti jų efektyvų pelno mokesčio tarifą, nuo 15 iki maksimaliai 7,5%.

Mes taip pat padedame pritaikyti lengvatas, nuo A iki Z. Mūsų veikimo būdas:

  • Gili faktinių aplinkybių analizė kliento veiklos vietoje, siekiant įvertinti tikrąjį lengvatų taikymo potencialą;
  • Lengvatos taikymui tinkamų sumų apskaičiavimas apskaitos įrašų ir dokumentų pagrindu;
  • Rašytinio argumentuoto paklausimo parengimas Mokesčių administratoriui, siekiant paaiškinti, kodėl lengvatą galima taikyti ir gauti pritarimą iš Mokesčių administratoriaus;
  • Susitikimas su Mokesčių administratoriumi, siekiant pristatyti mokesčių mokėtojo poziciją ir surasti kompromisą dėl lengvatos taikymo apimties ir sumų;
  • Galutinių skaičiavimų ir rekomendacijų parengimas klientui dėl lengvatos taikymo.

 

Ekspertas

Vykintas Valiulis

Partneris, Mokesčių ir Verslo konsultacijų skyriaus vadovas

Sužinokite daugiau