Rengiame finansinius scenarijus, prognozes ir biudžetus, taip pat atliekame galimybių studijas ir finansines analizes.

Pagal kliento verslo projektą, rengiame verslo planus, atitinkančius tarptautinius standartus. Verslo planas – tai detalus įmonės veiklos bei susijusių pajamų ir išlaidų planas. Rengiame grynųjų pinigų srautų iš įmonės veiklos, investicinės veiklos, finansinės veiklos ir apyvartinio kapitalo ataskaitas bei balanso prognozes ir aprašome priemones, skirtas pasiekti verslo plane numatytus tikslus, planuojamą paslaugų paklausą, išteklius, kurie bus naudojami kapitalui ir kitoms paslaugoms teikti, investicines ir pardavimo strategijas, rinkos strategijas, mokesčius už naudojimąsi infrastruktūra ir siūlomą organizacijos reorganizavimą.

Jei turite klausimų ar norėtumėte gauti pasiūlymą, kviečiame pateikti užklausą.

Ekspertas Genadijus Makuševas Sužinokite daugiau