Maili Torma

Duomenų apsaugos pareigūnė (CIPP/E, CIPM)

Ekspertė Milda Lapinskaitė

Teisės konsultantė

Sužinokite daugiau

Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas (BDAR) ir spartūs taisyklių pokyčiai asmens duomenų ir privatumo apsaugos srityje reiškia, kad organizacijos yra įpareigotos atsižvelgti į asmens duomenų tvarkymo pokyčius ir privalo atitikti BDAR reikalavimus.

Saugaus asmens duomenų tvarkymo reikalavimai taikomi privačioms įmonėms, viešojo sektoriaus įstaigoms ir nevyriausybinėms įstaigoms. Visos organizacijos privalo užtikrinti saugų duomenų tvarkymą, kad būtų išvengta materialinės atsakomybės ar verslo reputacijos žalos.

Saugus duomenų tvarkymas apsaugo verslą nuo galimo materialinio ar įmonės dalykinės reputacijos pažeidimo.

Mes teikiama šias duomenų ir informacijos apsaugos paslaugas:

 • Teisinės konsultacijos asmens duomenų tvarkymo klausimais, esamų dokumentų peržiūra, darbo sutarčių peržiūra;
 • Dokumentų parengimas (pavyzdinis sąrašas):
  • Asmens duomenų registras (žemėlapis);
  • Asmens duomenų tvarkymo taisyklės darbuotojams;
  • Asmens duomenų tvarkymo sutartis su klientais;
  • Asmens duomenų tvarkymo sutartis su tiekėjais (papildomais tvarkytojais);
  • Asmens duomenų tvarkymo sutartis, kai duomenys perduodami į trečiąsias (ne ES) šalis;
  • Privatumo politika (pagal įmonės tvarkomų asmens duomenų registrą);
  • Pranešimas asmens duomenų subjektui apie jo tvarkomus asmens duomenis (kai duomenys gaunami iš subjekto / iš ne subjekto);
  • Pažeidimo dėl asmens duomenų tvarkymo pranešimo forma.
 • IT saugumo auditas
 • Duomenų apsaugos pareigūno paslauga (angl. DPO)
 • Mokymai

Jei turite daugiau klausimų apie duomenų ir informacijos apsaugą ar norėtumėte gauti pasiūlymą, kviečiame susisiekti.

Gaukite pasiūlymą