Maili Torma

Duomenų apsaugos pareigūnė (CIPP/E, CIPM)

Ekspertė Greta Vitaitė-Aliukonienė

Duomenų apsaugos projektų koordinatorė

Sužinokite daugiau

Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas (BDAR) ir spartūs taisyklių pokyčiai asmens duomenų ir privatumo apsaugos srityje reiškia, kad organizacijos yra įpareigotos atsižvelgti į asmens duomenų tvarkymo pokyčius ir privalo atitikti BDAR reikalavimus.

Saugaus asmens duomenų tvarkymo reikalavimai taikomi privačioms įmonėms, viešojo sektoriaus įstaigoms ir nevyriausybinėms įstaigoms. Visos organizacijos privalo užtikrinti saugų duomenų tvarkymą, kad būtų išvengta materialinės atsakomybės ar verslo reputacijos žalos.

Saugus duomenų tvarkymas apsaugo verslą nuo galimo materialinio ar įmonės dalykinės reputacijos pažeidimo.

Mes teikiama šias duomenų ir informacijos apsaugos paslaugas:

  • BDAR auditas
  • Duomenų apsaugos pareigūno paslauga (angl. DPO)
  • Konsultacijos duomenų apsaugos klausimais
  • Poveikio duomenų apsaugai vertinimas
  • IT saugumo auditas
  • Mokymai

 

Jei turite daugiau klausimų apie duomenų ir informacijos apsaugą ar norėtumėte gauti pasiūlymą, kviečiame susisiekti.