LT EN

Stažuočių programa

Stažuotės „Teorinių ir praktinių žinių sintezė tarptautinėje audito įmonėje Grant Thornton Baltic UAB“ programos aprašymas

 

Stažuotės tikslai:

 Suteikti galimybę studentams/jauniems specialistams susipažinti su pasirinka specialybe:

 1. Suteikti galimybę studentams/jauniems specialistams įgyti praktinių žinių;
 2. Suteikti galimybę  turint pakankamą profesinį potencialą surasti darbo vietą Lietuvoje;
 3. Pritraukti gabius studentus kaip potencialius darbuotojus.

 

Stažuotės eiga:

 •  Pasirašoma trišalė profesinės stažuotės sutartis (tarp aukštojo mokslo įstaigos,  Grant Thornton Baltic UAB  ir studento);
 • Pasirašomas studento-stažuotojo konfidencialumo įsipareigojimas;
 • Supažindinimas su darbo saugos ir vidinės tvarkos taisyklėmis;
 • Stažuotojui paskiriamas praktikos vadovas;
 • Surengiamas pristatymas/susipažinimas atrinktų stažuotojų su Grant Thornton Baltic UAB praktikos vadovais. Stažuotės dalyviai supažindinami su įmone, darbuotojais, programa (tikslai, pareigos, atsakomybės, galimybės, akcentuojamas komandinis darbas);
 • Kiekvieną mėnesį stažuotojas su savo paskirtu vadovu suderina darbo valandų tvarkaraštį, kurio stažuotojas privalo laikytis;
 • Stažuotojas iš anksto aprūpinamas darbui reikalingomis techninėmis priemonėmis;
 • Stažuotojui paskiriamos konkrečios užduotys, nustatomi užduočių atlikimo terminai;
 • Studentas pildo  užduočių atlikimo žurnalą.

 

Stažuotės pabaigoje:

 • Stažuotojas užpildo atsiliepimų apie stažuotę formą;
 • Stažuotojui įteikiami (diplomų įteikimo šventės metu arba apdovanojimus įteikiant asmeniškai):
  • Dalyvavimo projekte „Stažuotojas“ pažymėjimas;
  • Rekomendacinis laiškas;
 • Atminimo dovanos (Grant Thornton Baltic UAB atributika ir pan.);
 • Įvertinimo forma užpildyta Stažuotojo vadovo;
 • Geriausiems stažuotojams suteikiami darbo pasiūlymai įmonėje Grant Thornton Baltic UAB

 

Galimos stažuotės programos: