Praktikos programos

Siūlome atlikti praktiką mūsų profesionalioje komandoje:

Tikslai:

 • Suteikti galimybę studentams/jauniems specialistams susipažinti su pasirinkta specialybe;
 • Suteikti galimybę studentams/jauniems specialistams įgyti praktinių žinių;
 • Suteikti galimybę  turint pakankamą profesinį potencialą surasti darbo vietą Lietuvoje;
 • Pritraukti gabius studentus kaip potencialius darbuotojus.

 

Eiga:

 • Pasirašoma trišalė profesinės praktikos sutartis (tarp aukštojo mokslo įstaigos,  Grant Thornton Baltic ir studento);
 • Pasirašomas studento-praktikanto konfidencialumo įsipareigojimas;
 • Supažindinimas su darbo saugos ir vidinės tvarkos taisyklėmis;
 • Paskiriamas praktikos vadovas;
 • Surengiamas pristatymas/susipažinimas su Grant Thornton Baltic praktikos vadovais (taip pat su įmone, darbuotojais, programa (tikslai, pareigos, atsakomybės, galimybės, akcentuojamas komandinis darbas);
 • Kiekvieną mėnesį praktikantas su savo paskirtu vadovu suderina darbo valandų tvarkaraštį, kurio privalo laikytis;
 • Praktikantas iš anksto aprūpinamas darbui reikalingomis techninėmis priemonėmis;
 • Praktikantui paskiriamos konkrečios užduotys, nustatomi užduočių atlikimo terminai;
 • Studentas pildo užduočių atlikimo žurnalą.

 

Praktikos pabaigoje:

 • Studentas užpildo atsiliepimų praktiką formą;
 • Įteikiama atminimo dovana (Grant Thornton Baltic atributika ir pan.);
 • Įvertinimo forma užpildoma praktikos vadovo;
 • Geriausiems suteikiami darbo pasiūlymai įmonėje Grant Thornton Baltic.

 

Galimos praktikos programos: