Naujienos

Vyriausybė patvirtino: kitąmet MMA didėja iki 400 Eur

Informuojame, jog Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. spalio 11 d. nutarimu Nr. 814 „Dėl minimaliojo darbo užmokesčio“ nuo 2018 m. sausio 1 d. minimali mėnesinė alga (MMA) pakeliama 20 eurų – nuo 380 eurų iki 400 eurų, o minimalus valandinis atlygis (MVA) – nuo 2,32 eurų iki 2,45 eurų.

Šis pakeitimas automatiškai taikomas darbuotojams, gaunantiems minimalų ar mažesnį nei 400 € mėnesinį darbo užmokestį (ar atitinkamai mažesnį nei 2,45 € valandinį atlygį). Minimalaus mėnesinio/valandinio atlygio padidėjimas turės įtakos minėtiems darbuotojams už 2018 m. sausio – kovo mėnesius apskaičiuojant atostoginius, ligos pašalpą. Šis pakeitimas taip pat nulems, jog komandiruočių į užsienį dienpinigiai nebus apmokestinti, jei mėnesinis darbo užmokestis bus didesnis nei 520 € ar valandinis atlygis bus didesnis nei 3,19 €/val.

Atkreipiame dėmesį, jog padidėjus MMA ir MVA atitinkamai padidės ir GPM suma, išskaičiuojama iš darbuotojų darbo užmokesčio.

Taip pat yra keičiamas GPMĮ NR. IX-1007 straipsnių pakeitimai iš kurių darbo užmokesčiui aktualiausias  20 str. pakeitimas. Jis liečia neapmokestinamo pajamų dydžio pasikeitimą. 

NPD mokestiniu laikotarpiu taikomas tokia tvarka:

1) gyventojui, kurio su darbo santykiais arba jų esmę atitinkančiais santykiais susijusios pajamos per mėnesį neviršija minimaliosios mėnesinės algos, galiojusios einamųjų kalendorinių metų sausio 1 dieną, vieno dydžio, taikomas mėnesio NPD yra 380 eurų;

2) gyventojui, kurio su darbo santykiais arba jų esmę atitinkančiais santykiais susijusios pajamos per mėnesį viršija minimaliosios mėnesinės algos, galiojusios einamųjų kalendorinių metų sausio 1 dieną, vieną dydį, taikytinas mėnesio NPD apskaičiuojamas pagal šią formulę:

Gyventojui taikytinas mėnesio NPD = 380 – 0,5 x (gyventojo mėnesio su darbo santykiais arba jų esmę atitinkančiais santykiais susijusios pajamos – minimaliosios mėnesinės algos, galiojusios einamųjų kalendorinių metų sausio 1 dieną, vienas dydis).

Asmenims, kuriems nustatytas 0–25 procentų darbingumo lygis, arba senatvės pensijos amžių sukakusiems asmenims, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka yra nustatytas didelių specialiųjų poreikių lygis, arba asmenims, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka yra nustatytas sunkus neįgalumo lygis, taikomas mėnesio NPD yra 450 eurų. Asmenims, kuriems nustatytas 30–55 procentų darbingumo lygis, arba senatvės pensijos amžių sukakusiems asmenims, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka yra nustatytas vidutinių ar nedidelių specialiųjų poreikių lygis, arba asmenims, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka yra nustatytas vidutinis ar lengvas neįgalumo lygis, taikomas mėnesio NPD yra 390 eurų. 

Pagal pakoreguotąjį mokesčių pertvarkos planą numatyta nuo kitų metų atsisakyti papildomo NPD už vaikus ir kiekvienam vaikui (globotiniui) iki 18 metų mokėti 30 eurų mėnesinę išmoką, o už trečią ir daugiau vaikų - po 75 eurus, nevertinant šeimos pajamų.