Teisės ir mokesčių naujienos, nr. 23

VMI atnaujinti leidiniai ir komentarai

Parengtas leidinys „Nenuolatinių Lietuvos gyventojų pajamų apmokestinimas" (2017-03-27).

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM) atnaujino leidinį dėl nenuolatiniams Lietuvos gyventojams, kurie gavo / uždirbo individualios veiklos per nuolatinę bazę Lietuvoje pajamų ir / arba gavo kitos rūšies pajamų, kurių šaltinis yra Lietuvoje, apmokestinimo bei deklaravimo tvarkos pagal Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymą (2002-07-02 įstatymas Nr. IX-1007; toliau - GPMĮ). Leidinys aktualus deklaruojant 2016 metais ir vėlesniais mokestiniais laikotarpiais gautas pajamas.

Susipažinti su leidiniu galima VMI prie FM interneto sveitainėje Konsultacinės medžiagos kataloge.

Papildytas Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo 58 straipsnio 16 dalies 1 ir 2 punktų apibendrinto paaiškinimo komentaras

 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM) parengė Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo (toliau – PMĮ) 58 straipsnio 16 dalies 1 ir 2 punktų komentaro (apibendrinto paaiškinimo) pakeitimus, kurių nuostatos suderintos su Lietuvos Respublikos finansų ministerija (2017-04-05 raštas Nr. (14.16.01)-5K-1705774-6K-1702582).

VMI prie FM paaiškino, kad skaičiuojant laisvosios ekonominės zonos įmonių lengvatų taikymo laikotarpį pagal PMĮ 58 str. 16 d. 1 ir 2 p., atsižvelgiama tik į tai, ar kapitalo investicijų suma siekia 1 milijono / 1 šimto tūkstančių eurų sumą (nevertinant jokių kitų rodiklių). Išaiškinta, kad lengvatos taikymo pradžios mokestinis laikotarpis pradedamas skaičiuoti, kai laisvosios ekonominės zonos įmonės kapitalo investicijos pasiekia ne mažesnę kaip 1 milijono eurų sumą ir skaičiuojamas 16 metų, išskyrus laikotarpius, kuriuos investicijų suma sumažėja žemiau nustatytos ribos.

Papildytą komentarą galima rasti VMI prie FM Konsultacinės medžiagos kataloge.