Teisės ir mokesčių naujienos, Nr. 26

Teisėkūros naujienos

2017 liepos 5 d. įregistruotas Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo Nr. IX-751 19 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Įstatymo projektu siūloma numatyti, kad 9 proc. PVM mokesčio lengvata bus taikoma šilumos energijai, tiekiamai gyvenamosioms patalpoms šildyti (įskaitant šilumos energiją, perduodamą per karšto vandens tiekimo sistemą), į gyvenamąsias patalpas tiekiamam karštam vandeniui arba šaltam vandeniui karštam vandeniui paruošti ir šilumos energijai, sunaudotai šiam vandeniui pašildyti.

Šiuo metu galiojančiame įstatyme numatyta lengvata nustojo galioti 2017 metų gegužės 31 d. Susipažinti su įstatymo projektu galite čia.