Mokesčių naujienos

VMI išaiškino, kas laikoma sveikatos priežiūros paslaugomis

VMI parengė   GPMĮ 17 str. 1 d. 14-1 punkto komentarą, paaiškinantį, kas laikoma sveikatos priežiūros paslaugomis.

GPMĮ 17 str. 1 d. 14-1 punkte nurodyta, pajamų  mokesčio lengvata taikoma gyventojo pajamoms, gaunamoms tuos atveju, kai darbdavys jo naudai moka draudimo įmokas už papildomą (savanoriškai) sveikos draudimą, kai draudimo objektas yra apdraustojo sveikatos priežiūros paslaugų apmokėjimas.

Sveikatos draudimo įstatyme yra nustatyta, kad papildomojo (savanoriškojo) sveikatos draudimo draudiminiai įvykiai yra apdraustojo kreipimasis į sveikatos priežiūros įstaigą dėl papildomojo (savanoriškojo) sveikatos draudimo sutartyse numatytų ir gydytojo diagnozuotų sveikatos sutrikimų ir (ar) sveikatos būklių, sudarančių pagrindą teikti apdraustiesiems šiose sutartyse numatytų rūšių ir masto asmens sveikatos priežiūros paslaugas bei patarnavimai.

Visgi mokesčių administratorius nurodo, kad draudžiamuoju įvykiu gali būti laikomas ne tik atsitiktinis, bet ir kitas, su apdraustojo sveikata susijęs draudimo sutartyje numatytas atsitikimas, kuriam įvykus, draudikas privalo sutartyje numatyta tvarka ir sąlygomis apmokėti apdraustajam suteiktas sveikatos priežiūros paslaugas. Taigi ši lengvata taikoma darbdavio darbuotojo naudai sumokėtoms įmokos už tokį sveikatos draudimą, pagal kurį apmokamos sveikatos priežiūros paslaugos, apimančios apdraustųjų konsultavimą, profilaktiką, diagnostiką, gydymą, reabilitaciją, prevenciją (apsisaugojimą nuo susirgimo), slaugą, o taip pat apdraustojo aprūpinimą medicininėmis priemonėmis, reikalingomis sveikatos sutrikimui (būklei) gydyti, pagerinti ar atstatyti bei su sveikata susijusiems patarnavimams teikti.

Sveikatos priežiūros paslaugoms galima priskirti diagnostikos, ligų gydymo, dantų plombavimo, protezavimo, slaugos, kineziterapijos, gydomųjų masažų paslaugas. Be šių paslaugų, galimas vaistų (tiek receptinių, tiek nereceptinių, tiek su gydytojo paskyrimu, tiek be jo), skiepų, vakcinų, maisto papildų įsigijimas, taip pat akinių ar kontaktinių lęšių. Sveikatos priežiūros paslaugų sąrašas nėra baigtinis, tad šioms paslaugoms gali būti priskirtinos ir kitos, neišvardintos, svarbu, kad būtų galima pagrįsti, jog šios paslaugos susiję su sveikatos priežiūra/apsisaugojimu nuo susirgimo.

Mokesčių administratorius minėtame komentare išvardijo paslaugas, kurios negali būti priskiriamos sveikatos priežiūros paslaugoms, tai: sporto užsiėmimai sporto ir sveikatingumo klubuose, SPA procedūros, kosmetinės, plastinės procedūros (operacijos), negydomieji masažai, aksesuarai, kosmetikos priemonės. Taigi, darbdaviai turės detaliau įvertinti, ar visos patirtos išlaidos gali būti laikomos sveikatos priežiūros paslaugomis. Darbuotojo pajamos už paslaugas, kurios nepriskirtinos sveikatos priežiūros paslaugoms, bus apmokestinamos kaip su darbo santykiais susijusios.

Visgi jei tam tikrais atvejais gydytojas paskiria pavyzdžiui, jogos užsiėmimus sporto klubuose, manome, kad tai būtų laikoma sveikatos priežiūros paslaugomis.