Teisės ir mokesčių naujienos, nr. 23

Siūloma sumažinti mokestinę naštą

2017-04-20 įregistruotas Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo Nr. IX-1007 20 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas (toliau – Įstatymo projektas). Projektas parengtas atsižvelgiant į XVII Vyriausybės programos prioritetą, susijusį su šeimai palankios aplinkos kūrimu, ir siekį mokestinėmis priemonėmis skatinti vaikus auginančias šeimas, mokesčius labiau susiejant su vaikų skaičiumi. Pavyzdžiui, papildomai sumažinant pajamų apmokestinimą du ir daugiau vaikų auginančioms šeimoms.

Įstatymo projekto tikslas – sumažinti mokestinę naštą mažesnes pajamas gaunantiems du ir daugiau vaikų auginantiems gyventojams, taip siekiant remti šeimas, ypač daugiavaikes, ir prisidėti prie gimstamumo skatinimo, mažinti socialinę atskirtį.

Pagal šiuo metu galiojančio Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 20 straipsnio 8 dalį, gyventojams, auginantiems vaikus, taikomas PNPD – 200 eurų per mėnesį už kiekvieną vaiką (įvaikį) iki 18 metų, taip pat vyresnį vaiką (įvaikį), jeigu jis mokosi mokykloje pagal bendrojo ugdymo programą. Šiuo metu du vaikus (įvaikius) vienas auginantis asmuo visiškai nemoka pajamų mokesčio, jeigu jo bruto darbo užmokestis neviršija 600 eurų per mėnesį, tris vaikus (įvaikius) – 733 eurų per mėnesį.

Įstatymo projektu siūloma padidinti šiuo metu taikomą PNPD nuo 200 eurų iki 300 eurų už antrą ir kiekvieną paskesnį vaiką (įvaikį) iki 18 metų, taip pat vyresnį vaiką (įvaikį), jeigu jis mokosi mokykloje pagal bendrojo ugdymo programą. Padidinus PNPD, du vaikus (įvaikius) vienas auginantis asmuo visiškai nemokės gyventojų pajamų mokesčio, jeigu jo bruto darbo užmokestis neviršys maždaug 666,5 eurų per mėnesį, tris vaikus (įvaikius) – 866,5 eurų per mėnesį, o šeimos, auginančios du vaikus, pajamos „į rankas“ maksimaliai padidės iki 15 eurų per mėnesį (arba 180 eurų per metus), tris vaikus – iki 30 eurų per mėnesį (arba 360 eurų per metus).

Siūloma, kad teikiamas Įstatymo projektas įsigaliotų 2018 m. sausio 1 d. Susipažinti su įstatymo projektu galima čia.