Teisės ir mokesčių naujienos, nr. 23

Siūlomi pakeitimai socialinių įmonių įstatyme

2017-03-31 įregistruotas Lietuvos Respublikos Socialinių įmonių įstatymo Nr. IX-2251 pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-523 (toliau – Projektas). Įstatymo projektu siūloma nustatyti, kad socialinės įmonės statusas naujiems juridiniams asmenims nebūtų suteikiamas. Atsižvelgiant į tai, Įstatymo projektu yra tikslinamos nuostatos, susijusios su socialinės įmonės statuso suteikimu. Siūloma, kad valstybės pagalba būtų teikiama tik jau veikiančioms socialinėms įmonėms, kuriose dirba socialiai pažeidžiami asmenys, o subsidija darbo užmokesčiui ir valstybinio socialinio draudimo įmokoms socialinei įmonei būtų skiriama ir mokama tik už jau dirbančius, tikslinėms grupėms priklausančius, asmenis.

Siūloma nustatyti, kad Įstatymo projektas įsigaliotų 2017 m. birželio 1 d. Susipažinti su įstatymo projektu galima čia.