Naujienos

Naujas Valstybinės mokesčių inspekcijos (VMI) išaiškinimas

Naujas Valstybinės mokesčių inspekcijos (VMI) išaiškinimas dėl „plonosios kapitalizacijos“ taisyklės (ne)taikymo

Vadinamoji „plonosios kapitalizacijos“ taisyklė numato, kad iš „kontroliuojančių skolintojų“ gautos arba jų garantuotos paskolos negali viršyti nuosavo kapitalo daugiau kaip keturis kartus (palūkanos nuo viršijančios dalies laikomos neleidžiamais atskaitymais).

VMI išaiškinime, atsakant į Lietuvos mokesčių konsultantų asociacijos paklausimą, taikant naują LVAT bylos Nr. EA-305-438/2018 praktiką, paminėta, kad „konkrečiu atveju įvertinus atliktų sandorių visumą ir jų tikrąjį turinį bei pagrindus, kad sudaryti sandoriai dėl paskolų suteikimo nėra apsimestiniai (sudaryti piktnaudžiaujant teise), o paskolų palūkanų norma atitinka Lietuvos banko statistiką ir / ar kitus šaltinius, pagrindžiančius paskolų sąlygų atitikimą rinkos sąlygoms ir ekonominei verslo logikai, bei gautos paskolos yra būtinos ekonominei veiklai vykdyti, patirtos palūkanų sąnaudos gali būti priskiriamos leidžiamiems atskaitymams“.

Taigi, mokesčių mokėtojai, kurie yra gavę paskolų iš „kontroliuojančių skolintojų“, tačiau atitinka aukščiau išdėstytas sąlygas, galės pripažinti palūkanų sąnaudas, viršijančias nuosavo kapitalo dalį daugiau kaip keturis kartus, leidžiamais atskaitymais, įskaitant ir už praėjusius laikotarpius, kuriems dar nėra suėjusi mokestinė senatis (2013-2017 m.).

Grant Thornton Baltic gali padėti mokesčių mokėtojams įvertinti, pagrįsti ir argumentuotu raštišku paklausimu jų konkrečioje situacijoje paprašyti mokesčių administratoriaus pritarti palūkanų priskyrimui leidžiamiems atskaitymams. Plačiau apie palūkanų ribojimo taisykles taip pat galite sužinoti Grant Thornton teisės ir mokesčių naujienlaiškyje Nr. 36.