Naujienos

„Sodros“ įmokų mokėjimo pasikeitimai nuo 2018 m.

Pranešame, kad nuo 2018 sausio 1 d. keičiasi įmokų už darbuotojus, kuriems mokama mažesnė nei minimali alga, mokėjimo tvarka.

Už darbuotojus, kurių atlyginimas nesiekia minimalios mėnesinės algos (MMA), nepriklausomai nuo etato dydžio, turi būti sumokėta darbdavio įmokų dalis nuo ne mažesnių pajamų nei MMA. Darbuotojo įmokų dalis ir toliau turi būti skaičiuojama nuo priskaičiuoto darbo užmokesčio.

Pvz., jeigu už 2018 m. sausio mėnesį darbuotojui būtų priskaičiuotas darbo užmokestis tik 200 Eur, tai darbdavio įmokų dalis būtų skaičiuojama nuo MMA t.y. nuo 400 Eur, o darbuotojo įmokų dalis būtų skaičiuojama nuo 200 Eur.

Išimtys taikomos darbuotojams iki 24-erių metų; pensininkams ir prarasto darbingumo (invalidumo) pensijų gavėjams bei dirbantiems daugiau nei pas vieną darbdavį. Šių asmenų tiek darbdavio, tiek darbuotojo įmokos bus ir toliau skaičiuojamos nuo priskaičiuoto darbo užmokesčio.

Duomenis apie darbuotojui papildomai priskaičiuotas įmokas, pasibaigus mėnesiui, įmonėms pateiks Sodra.

Daugiau informacijos rasite čia

Draudėjams mažėja socialinio draudimo įmokos terminuotoms darbo sutartims

Nuo 2018 m. sausio 1 dienos įmokos sumažės tik už tuos darbuotojus, kurie dirba pagal terminuotas darbo sutartis.

Nuo sausio mėn. draudėjams, mažėja nedarbo socialinio draudimo įmokos, jų tarifas diferencijuojamas į:

  • 1,4%. įmokas už neterminuotam laikui įdarbintus darbuotojus
  • 2,8% už darbuotojus, dirbančius pagal terminuotas sutartis.

Bendras socialinio draudimo įmokų tarifas yra 31.18%, o terminuotoms darbo sutartims taikomas 32,58%.