Naujienos

Sodros įmokų mokėjimo pakeitimai

Kristina Mikučionienė Kristina Mikučionienė

Sodros įmokų mokėjimo pakeitimai nuo 2018 m. liepos 1d., aktualūs kai darbuotojams mokamas atlyginimas mažesnis nei MMA

Pranešame, kad pagal Valstybinio socialinio draudimo įstatymo 10 dalies 7 straipsnį nuo 2018 m. liepos 1 d. draudėjas nuo sumos, ne mažesnės negu MMA (minimalioji mėnesinė alga), turės sumokėti iš savo lėšų ne tik draudėjo įmokų dalį, bet ir apdraustojo įmokos dalį, apskaičiuotą nuo skirtumo tarp MMA ir faktiškai priskaičiuoto darbo užmokesčio.

Primename, kad šiuo metu MMA Lietuvoje yra 400 Eur.

Pvz., jeigu darbuotojas dirba pagal neterminuotą darbo sutartį, ir darbuotojui apskaičiuotas darbo užmokestis yra 300 Eur, tokiu atveju iš apdraustojo išskaičiuojama 27 Eur (300 Eur x 9%). Draudėjas iš savo lėšų turi sumokėti 133,72 Eur įmokų ((300 Eur x 31,18% )+(100 Eur x 40,18%)), jeigu asmuo kaupia pensijai papildomai savo lėšomis, tada draudėjas iš savo lėšų turi sumokėti 135,75 Eur ((300 Eur x 31,18% )+(100 Eur x 42,18%)).

Išimtys taikomos darbuotojams iki 24-erių metų; pensininkams ir prarasto darbingumo (invalidumo) pensijų gavėjams bei dirbantiems daugiau nei pas vieną darbdavį. Šių asmenų tiek darbdavio, tiek darbuotojo įmokos bus ir toliau skaičiuojamos nuo priskaičiuoto darbo užmokesčio.

Duomenis apie darbuotojui papildomai priskaičiuotas įmokas, pasibaigus mėnesiui, draudėjams pateiks Sodra“.