Teisės ir mokesčių naujienos, nr. 23

Smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymo pataisos

Nuo 2017-05-01 įsigalios Seimo priimtos Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymo pataisos, kuriomis siekiama sudaryti prielaidas smulkiojo ir vidutinio verslo plėtrai ir verslumo skatinimui.

Įsigaliojus įstatymo pataisoms, vidutinėmis įmonėmis bus laikomos įmonės, kuriose dirba mažiau kaip 250 darbuotojų ir kurių pajamos neviršys 50 mln. eurų (pagal dabar galiojančią redakciją – 40 mln. eurų) arba įmonės balanse nurodyto turto vertė neviršys 43 mln. eurų (pagal dabar galiojančią redakciją – 27 mln. eurų). Atitinkamai pakeistos įstatymo nuostatos ir dėl mažų, labai mažų įmonių bei verslininkų, kaip smulkiojo verslo subjektų.

Patikslintos valstybės paramos smulkiajam ir vidutinio verslo subjektams teikimo formos. Nuo 2017-05-01 bus taikomos mokesčių, rinkliavų lengvatos, finansinės paramos priemonės, administracinių paslaugų smulkiajam ir vidutiniam verslui teikimas bei viešųjų paslaugų smulkiajam ir vidutiniam verslui teikimas verslo informaciniuose centruose, verslo inkubatoriuose, mokslo ir technologijų parkuose ir kituose juridiniuose asmenyse, kurių steigimo dokumentuose nustatytas šių paslaugų teikimas.

Su nauja įstatymo redakcija galite susipažinti čia.